Jump to content

Κινητή τηλεφωνία εν πτήσει


Recommended Posts

attachment.php?attachmentid=18051&stc=1&d=1196261534

flightmobile.jpgΟλοένα και περισσότεροι επιβάτες στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο έχουν πλέον τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια των πτήσεων τα κινητά τους τηλέφωνα για να αποστέλλουν μηνύματα με τη μορφή κειμένων, να φυλλομετρούν στο διαδίκτυο ή και να πραγματοποιούν τηλεφωνικές κλήσεις. Ένα χρόνο μετά από τη θέσπιση εκ μέρους της Επιτροπής κοινών κανόνων για την ασφαλή χρήση των κινητών τηλεφώνων στα αεροσκάφη και απλών διαδικασιών έγκρισης των σχετικών διασυνοριακών υπηρεσιών, 27 ευρωπαϊκά αεροσκάφη διαθέτουν πλέον τον απαραίτητο εξοπλισμό που επιτρέπει την ασφαλή χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την πτήση στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο. Ο αριθμός αυτός αναμένεται ότι θα διπλασιαστεί μέχρι το τέλος του 2009.

"Η δυνατότητα να χρησιμοποιούνται τα κινητά τηλέφωνα κατά την πτήση απασχολούσε ιδιαίτερα τους επιβάτες που ταξιδεύουν για επιχειρηματικούς λόγους και τους νεαρότερης ηλικίας επιβάτες. Αποτελεί επίσης ενδιαφέρον μοντέλο εργασίας για τις ευρωπαϊκές εταιρείες. Ως εκ τούτου, πριν ένα χρόνο, η Επιτροπή θέσπισε κοινούς βασικούς κανόνες ώστε οι επιμέρους εταιρείες να δύνανται να παρέχουν αυτή την υπηρεσία στους ευρωπαϊκούς ουρανούς κατά ασφαλή και απλό τρόπο, δίχως να απαιτείται προς τούτο να κινούνται 27 διαφορετικές διαδικασίες χορήγησης αδειών σε εθνικό επίπεδο," δήλωσε η κα Viviane Reding, αρμόδια επίτροπος τηλεπικοινωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. "Διαπιστώνω με ικανοποίηση ότι ήδη οι πρώτες αεροπορικές εταιρείες στην Ευρώπη προσφέρουν τη δυνατότητα χρήσης κινητών τηλεφώνων κατά τη διάρκεια της πτήσης. Για να εξακολουθήσει η ομαλή διείσδυση της χρήσης των κινητών τηλεφώνων κατά την πτήση, πρέπει να εξασφαλίζεται ότι δεν παρενοχλούνται εξ αιτίας της οι υπόλοιποι επιβάτες, με καθορισμό, για παράδειγμα, ζωνών ηρεμίας, όπως συμβαίνει στα τρένα. Οι αεροπορικοί φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει επίσης να μεριμνούν οι αντίστοιχες τιμές να παραμένουν λογικές. Εάν αυτό συμβεί, οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας κατά τη διάρκεια της πτήσης θα μπορούσαν να αποτελέσουν πλεονέκτημα για τις ευρωπαϊκές εταιρείες στην ανταγωνιστική παγκόσμια αγορά αεροπορικών μεταφορών."

Τον Απρίλιο του 2008 η Επιτροπή καθιέρωσε κανόνες εναρμόνισης των προϋποθέσεων παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στα αεροσκάφη ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση (IP/08/537). Ένα χρόνο αργότερα, αυτοί οι κανόνες επέτρεψαν σε δύο παροχείς υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών κατά την πτήση στα αεροπλάνα, την OnAir (Γενεύη) και την AeroMobile (Λονδίνο), να αρχίσουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες στην Ευρώπη. Οι ως άνω παροχείς συνδέθηκαν με αεροπορικές εταιρείες που ενδιαφέρονται να παράσχουν ανάλογες υπηρεσίες στους επιβάτες τους.

Επί του παρόντος, τρεις ευρωπαϊκές εταιρείες – η Ryanair (Ιρλανδία), η TAP (Πορτογαλία) και η bmi (Ηνωμένο Βασίλειο) – κλιμακώνουν σταδιακά την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας στους στόλους τους: 27 αεροσκάφη έχουν ήδη εξοπλιστεί δεόντως και ο αριθμός τους αναμένεται να διπλασιαστεί μέχρι το τέλος του 2009. Πρόκειται για πολλά υποσχόμενο αρχικό στάδιο και αξίζει να σημειωθεί ότι παράλληλα πραγματοποιούνται τεχνικές δοκιμές σε άλλες αεροπορικές εταιρείες.

Στο μεταξύ, οι αεροπορικές εταιρείες οριστικοποιούν τους όρους υπό τους οποίους οι επιβάτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν το τηλέφωνό τους στη διάρκεια της πτήσης στο αεροσκάφος έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η κατά το δυνατό ευρύτερη αποδοχή της νέας υπηρεσίας εκ μέρους των καταναλωτών, ενώ παράλληλα αναλύουν σε ποιο βαθμό γίνεται χρήση της υπηρεσίας αυτής στα αεροσκάφη που έχουν ήδη δεόντως εξοπλιστεί. Από τα πλέον πρόσφατα δεδομένα προκύπτει ότι η τιμή των υπηρεσιών κυμαίνεται από 1,60 ευρώ το λεπτό για φωνητική τηλεφωνία και από 0,43 ευρώ για μηνύματα με τη μορφή κειμένου, ανάλογα με τον επίγειο παροχέα κινητών τηλεφωνικών υπηρεσιών που χρησιμοποιεί ο εκάστοτε επιβάτης.

Η Επιτροπή ανέλαβε ρυθμιστική δράση το 2008, με στόχο να επιτρέψει την ασφαλή παροχή κινητών επικοινωνιών κατά τη διάρκεια της πτήσης στα αεροσκάφη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την παροχή ανάλογων υπηρεσιών εκ μέρους των επιχειρήσεων σε πτήσεις που συχνά διασχίζουν περισσότερα από ένα σύνορα. Προς τούτο απαιτήθηκαν τρία στάδια:

* να εξασφαλιστεί ότι η χρήση του αντίστοιχου ειδικού εξοπλισμού στα αεροσκάφη – συμπεριλαμβανομένων των συσκευών των επιβατών – δεν προκαλεί παρεμβολές στον τεχνικό εξοπλισμό και στα συστήματα του αεροσκάφους·

* να εξασφαλιστεί ότι ο κινητός εξοπλισμός δεν προκαλεί παρεμβολές στα επίγεια δίκτυα κινητών επικοινωνιών και ότι συνδέεται αποκλειστικά στο σταθμό βάσης του αεροσκάφους που επικοινωνεί με τα επίγεια δίκτυα μέσω δορυφόρου·

* να εξασφαλιστούν κοινοί κανόνες και πρότυπα ώστε οι σταθμοί βάσης στα αεροσκάφη να έχουν λάβει έγκριση για λειτουργία όσο το αεροσκάφος υπερίπταται διαφόρων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρότυπο για τις άλλες ηπείρους

Η ευρωπαϊκή προσέγγιση χρησίμευσε ως μοντέλο για χρήσεις σε άλλες περιοχές. Πολλές αεροπορικές εταιρείες εκτός Ευρώπης (συμπεριλαμβανομένων των Qantas, Emirates, Malaysian Airlines, Royal Jordanian, Wataniya, Virgin Australia) πραγματοποιούν δοκιμές για το σύστημα ή ήδη το προσφέρουν, με 40 αεροσκάφη κατάλλληλα εξοπλισμένα. Άλλες αεροπορικές εταιρείες έχουν εκδηλώσει ανάλογες προθέσεις. Η παγκόσμια επικράτηση του προτύπου GSM (που σήμερα χρησιμοποιείται περίπου από 3 δισεκατομμύρια ανθρώπους) καθιστά το συγκεκριμένο μοντέλο επιχειρηματικής δραστηριότητας ελκυστικό, δεδομένου ότι οι επιβάτες δύνανται να χρησιμοποιούν το συνηθισμένο κινητό τηλέφωνό τους.

Ιστορικό

Υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών στα αεροσκάφη και πανευρωπαϊκές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Η Επιτροπή ενέκρινε δύο μέτρα τον Απρίλιο του 2008 (IP/08/537):

* Απόφαση με την οποία καθορίζονται εναρμονισμένες τεχνικές παράμετροι για τα είδη εξοπλισμού στα αεροσκάφη που επιτρέπουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων κατά τη διάρκεια των πτήσεων ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν προκειμένω καλύπτονται είδη εξοπλισμού που δεν προκαλούν παρεμβολές και επιτρέπουν στον ΕΑΣΑ (EASA – Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια της Αεροπλοΐας) να πιστοποιήσει την πτητική καταλληλότητα των εν λόγω ειδών τεχνικού εξοπλισμού για τους διάφορους τύπους αεροσκαφών. Η απόφαση είναι νομικά δεσμευτική και εξασφαλίζει τη χρήση του ιδίου τύπου εξοπλισμού σε όλα τα αεροσκάφη.

* Σύσταση για εναρμονισμένη προσέγγιση όσον αφορά τη χορήγηση αδειών με στόχο την προαγωγή της αμοιβαίας αναγνώρισης των εθνικών αδειών.

Η 'Αεροπορική περιαγωγή', δηλαδή η δυνατότητα χρήσης κινητών τηλεφώνων για τηλεφωνικές κλήσεις και μηνύματα με τη μορφή κειμένου, αντιμετωπίζεται ως διεθνής περιαγωγή παρεμφερής προς τις αντίστοιχες επίγειες υπηρεσίες. Από τα πρώτα παραδείγματα προκύπτουν τιμολογήσεις κατά πολύ χαμηλότερες από εκείνες που είχαν ισχύσει για την παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας κατά τη διάρκεια της πτήσης μέσω δορυφόρου στο παρελθόν. Οι κινητές επικοινωνίες κατά την πτήση δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της δράσης της Επιτροπής για την τιμολόγηση της περιαγωγής φωνής και δεδομένων, επειδή θεωρούνται καινοτόμος υπηρεσία σε αναδυόμενη αγορά, οπότε καθορίζονται από τον εκάστοτε παροχέα των εν λόγω υπηρεσιών. Ωστόσο η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις αντίστοιχες τιμές καταναλωτή και τη διαφάνειά τους.

> Περισσότερα:

- http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/topics/ecs/mca/index_en.htm

- MEMO/08/220

- http://www.onair.aero/

- http://www.aeromobile.net/

> Πηγή: Δελτίο Τύπου Ευρωπαϊκής Επιτροπής (pdf, doc)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.