Jump to content

H Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για το Street View στην Ελλάδα


Recommended Posts

attachment.php?attachmentid=18051&stc=1&d=1196261534

streetview.jpg

Σε σχέση με την υπηρεσία Google Street View καθώς και την αντίστοιχη υπηρεσία που παρέχεται από την ελληνική εταιρεία ΚΑΠΟΥ Α.Ε. ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ μέσω της ιστοσελίδας www.kapou.gr η Αρχή ανακοινώνει τα εξής:

Και στις δύο περιπτώσεις πρόκειται για υπηρεσίες που παρέχουν στους χρήστες μέσω του διαδικτύου τρισδιάστατη περιήγηση στους δρόμους επιλεγμένων πόλεων.

Η εταιρεία Google με έδρα τις Η.Π.Α. υπέβαλε Γνωστοποίηση στην Αρχή για την υπηρεσία της Street View. Η υπηρεσία προσφέρεται ήδη στις Η.Π.Α. και επεκτείνεται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τη Γνωστοποίηση οι φωτογραφίες, στις οποίες εντοπίζονται ευδιάκριτα πρόσωπα ή/και πινακίδες αυτοκινήτων, θα τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας και τα εν λόγω σημεία θα καλύπτονται με θόλωση. Μόνο κατόπιν θόλωσης θα προσφερθεί η υπηρεσία στο κοινό μέσω του διαδικτύου. Επιπλέον, τα υποκείμενα των δεδομένων και τρίτοι διατηρούν το δικαίωμα αντίρρησης εάν εντοπίσουν εικόνα μη επαρκώς θολωμένη ή εάν δεν επιθυμούν τη δημοσίευση της εικόνας της οικίας τους.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει ήδη απασχολήσει τις ευρωπαϊκές Αρχές Προστασίας Δεδομένων και, επίσης, συζητήθηκε στο πλαίσιο της Ομάδας Εργασίας του Άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ.

Η Αρχή εξέτασε τη Γνωστοποίηση και αφού έλαβε υπόψη και τις απόψεις της Ομάδας Εργασίας του Άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ έκρινε ότι είναι αρμόδια να αποφανθεί επί της ανωτέρω Γνωστοποίησης αφού η συγκεκριμένη υπηρεσία επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιείται με μέσα που βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια. Περαιτέρω η Αρχή επιφυλάχθηκε να κρίνει τη νομιμότητα της επεξεργασίας μετά την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και μέχρι τότε δεν επέτρεψε την έναρξη εργασιών συλλογής εικόνων. Τα ζητούμενα συμπληρωματικά στοιχεία αναφέρονται ιδίως στα εξής:

• Συμπλήρωση της γνωστοποίησης με υπόδειξη εκπροσώπου της Google στην Ελλάδα και αποσαφήνιση του ρόλου της ελληνικής εταιρείας της Google ως προς τη συγκεκριμένη υπηρεσία καθώς και του γεωγραφικού χώρου που θα καλύπτει η υπηρεσία στην Ελλάδα.

• Λήψη μέτρων για την ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων που να είναι επαρκή και πρόσφορα και θα αφορούν στα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας και τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων. Η απλή σήμανση των οχημάτων του κινητού συνεργείου λήψης εικόνων δεν κρίνεται επαρκής και πρόσφορος τρόπος ενημέρωσης.

• Αναφορά στα μέτρα που λαμβάνονται για την αποφυγή λήψης εικόνων από χώρους που ενδέχεται να αποκαλύπτουν ευαίσθητα δεδομένα.

• Προσδιορισμό κατόπιν επαρκούς αιτιολόγησης του χρόνου τήρησης και έκτασης των πρωτογενών δεδομένων, δηλαδή των εικόνων πριν την επεξεργασία θόλωσής τους, καθώς και προσδιορισμό των κατηγοριών τυχόν αποδεκτών αυτών των δεδομένων.

• Διενέργεια από εξειδικευμένες ελεγκτικές εταιρίες περιοδικών ελέγχων των μέτρων ασφαλείας που εφαρμόζονται στα πρωτογενή δεδομένα.

Όσον αφορά στην αντίστοιχη υπηρεσία που προσφέρει η ελληνική εταιρεία ΚΑΠΟΥ Α.Ε. προς το παρόν για τις πόλεις της Θεσσαλονίκης, Αθήνας και Τρικάλων, η Αρχή κάλεσε την εταιρεία να υποβάλει την εκ του νόμου απαραίτητη Γνωστοποίηση της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, να προβεί σε επεξεργασία θόλωσης των εικόνων που περιέχουν πρόσωπα και πινακίδες οχημάτων, να λάβει μέτρα για την αποτελεσματική προστασία των προσωπικών δεδομένων, ανάλογα με όσα αναφέρονται παραπάνω για την εταιρεία Google, και μέχρι τότε να διακόψει την παροχή της υπηρεσίας προς το κοινό.

> Πηγή: Δελτίο Τύπου Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Link to comment
Share on other sites

Πάντως έχει συζητηθεί ποικιλοτρόπως στα διεθνή μέσα για τις ενέργειες της ΑΠΠΔ. Πολλά ειδησεογραφικά αναφέρονται σε αυτό το γεγονός!

Η Google έδωσε την απάντησή της:

"Google takes privacy very seriously, and that's why we have put in place a number of features, including the blurring of faces and licence plates, to ensure that Street View will respect local norms when it launches in Greece.

"We have already spoken with the Hellenic Data Protection Authority to ensure that they understand the importance we place on protecting user privacy.

"Although that dialogue is ongoing, we believe that launching in Greece will offer enormous benefits to both Greek users and the people elsewhere who are interested in taking a virtual tour of some of its many tourist attractions."

Link to comment
Share on other sites

Δεν μπορώ να διακρίνω ξεκάθαρα αν η γενικότερη άποψη του κόσμου είναι αρνητική η θετική για την απόφαση της Αρχής. Αυτό όμως που με ενόχλησε ιδιαίτερα στο παραπάνω σύνδεσμο του φίλου Wizard! είναι ότι μέρος της επιχειρηματολογίας είναι τα οφέλη προς τον τουρισμό. Δηλαδή επειδή η Ελλάδα ειναι τουριστική χώρα, θα πρέπει να θυσιάζονται βασικά διακαιώματα για να μην χάσουμε τους τουρίστες; Συγγνώμη, αλλά αυτή είναι αντίληψη δουλοπρέπειας.

Όσον αφορά στην Βρετανική Αρχή προστασίας, προφανώς θα έβγαζε απόφαση ότι δεν θίγονται προσωπικά δεδομένα. Μετά την τρομολαγνεία της 11ης Σεπτεμβρίου, έχει γεμίζει ο κόσμος κάμερες. Είναι δυνατόν λοιπόν να θίγεται κάτι, που ήδη έχει θιγεί.

Και κάτι τελευταίο. Σύμφωνα με την γνωμοδότηση της Αρχής, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στους εικονιζόμενους στις φωτογραφίες, να μπορούν να διαγράφουν εικόνες με προσωπικά δεδομένα. Μήπως θα πρέπει να γίνει το αντίθετο. Φαντάζομαι ότι, όπως κατά τεκμήριο κάποιος είναι αθώος, έτσι και εδώ, εξ ορισμού για μια εικόνα θα πρέπει να ζητήται η άδεια για να δημοσιευθεί και όχι να δίνεται η δυνατότητα να απομακρυνθεί από την κοινή θέα.

Πιθανόν κάποιος να θεωρεί ότι είναι υπερβολικές οι ανησυχίες που εκφράζω, όμως αυτή η γιγάντωση της Google, όχι από τεχνολογικής άποψης, αλλά από θέμα συγκέντρωσης πληροφορίας, με κάνει λίγο καχύποπτο για τον τρόπο διαχείρισης της τελευταίας.

Link to comment
Share on other sites

επιχειρηματολογίας είναι τα οφέλη προς τον τουρισμό. Δηλαδή επειδή η Ελλάδα ειναι τουριστική χώρα, θα πρέπει να θυσιάζονται βασικά διακαιώματα για να μην χάσουμε τους τουρίστες; Συγγνώμη, αλλά αυτή είναι αντίληψη δουλοπρέπειας. <br>

Διαφωνώ κάθετα με την άποψη σου . και επειδή δουλεύω στον τουριστικό τομέα πίστεψε μαι χρειάζεται κάθε δυνατή βοήθεια για να αντιμετωπίσουμε τον ανταγωνισμό από άλλες χώρες .και κάτι που πολύς κόσμος δεν το ξέρει ότι άλλα 150 επαγγέλματα άσχετα με τον τουρισμό εξαρτώνται από αυτόν.

Link to comment
Share on other sites

Διαφωνώ κάθετα με την άποψη σου . και επειδή δουλεύω στον τουριστικό τομέα πίστεψε μαι χρειάζεται κάθε δυνατή βοήθεια για να αντιμετωπίσουμε τον ανταγωνισμό από άλλες χώρες .και κάτι που πολύς κόσμος δεν το ξέρει ότι άλλα 150 επαγγέλματα άσχετα με τον τουρισμό εξαρτώνται από αυτόν.

Επειδή κι εγώ στο χώρο είμαι, αν θέλει να δουλέψει ο τουρισμός, ας ρίξει τις τιμές κι να ανεβάσει την ποιότητα. Δεν γίνεται να μου κοστίζει το ίδιο 15 μέρες εξωτερικό (σε τροπικό νησί) σε ξενοδοχείο 5* all inclusive, με το δωματιάκι εδώ σε κάποιο ξερονήσι...

Link to comment
Share on other sites

Επειδή κι εγώ στο χώρο είμαι, αν θέλει να δουλέψει ο τουρισμός, ας ρίξει τις τιμές κι να ανεβάσει την ποιότητα. Δεν γίνεται να μου κοστίζει το ίδιο 15 μέρες εξωτερικό (σε τροπικό νησί) σε ξενοδοχείο 5* all inclusive, με το δωματιάκι εδώ σε κάποιο ξερονήσι...

Αυτά που περιγράφεις ισχύουν για τον Αύγουστο και μόνο για Έλληνες σε κάποια νησιά .... η ολλανδοί για παράδειγμα έρχονται τώρα στην Κρήτη με 300-500 € και στο full σεζόν με 500-1000 € την εβδομάδα. και στα bar τα ποτά έχουν από 3-6 € και η μπίρες 2-4 €.πόσο πιο κάτω να πάει ?

Link to comment
Share on other sites

Συνεργάζομαι με 80.000 ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο. Επέτρεψέ μου να ξέρω πολύ καλά τις τιμές :)

Στην Τσεχία πίναμε κορυφαία μπύρα με 0.80€ και σκάγαμε στο φαγητό με <10€ το άτομο. Εδώ με αυτά τα χρήματα, παίρνεις σουβλάκια με CocaCola...

Link to comment
Share on other sites

Αυτά που περιγράφεις ισχύουν για τον Αύγουστο και μόνο για Έλληνες σε κάποια νησιά .... η ολλανδοί για παράδειγμα έρχονται τώρα στην Κρήτη με 300-500 € και στο full σεζόν με 500-1000 € την εβδομάδα. και στα bar τα ποτά έχουν από 3-6 € και η μπίρες 2-4 €.πόσο πιο κάτω να πάει ?

Ημουν κ εγω στον χωρο του τουρισμου λιγο καιρο και εχω να πω οτι οι υπηρεσιες που παρεχονται ειναι αθλιες για τα λεφτα που δινουν οι τουριστες.Πραγματικα φευγουν αφραγκοι απ την Ελλαδα και αναρωτιουνται αν πραγματικα το αξιζε.........Η απαντηση φυσικα ειναι οχι.

Με την καινουρια υπηρεσια της google σιγουρα θα ειχαμε επιπλεον προβολη αλλα εδω μπαινει κ ενα αλλο θεμα....Και τι να δειξουν....?Την Πειραιως...?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.