Jump to content

Αίτηση πτώχευσης κατέθεσε σήμερα η Altec Telecoms


hayabusa
 Share

Recommended Posts

<div align="justify"> <img src="http://www.thelab.gr/picture.php?albumid=8&pictureid=286" align="left" hspace="8" vspace="8" alt=""/>Αίτηση πτώχευσης κατέθεσε σήμερα, 17/10/2008 στο αρμόδιο δικαστήριο για κήρυξη πτώχευσης η Altec Telecoms επικαλούμενη λόγους επαπειλούμενης οικονομικής αδυναμίας κατ΄ άρθρ. 3 παρ. 2 του Πτωχευτικού Κώδικα.

Σημειώνεται ότι στο πελατολόγιο της Altec Telecoms περιλαμβάνονται περίπου 40.000 καταναλωτές στη σταθερή τηλεφωνία και 25.000 για γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Στην σχετική ανακοίνωση αναφέρονται μεταξύ άλλων τα παρακάτω:

"Η παράνομη και καταχρηστική διακοπή παροχής υπηρεσιών διασύνδεσης από τον ΟΤΕ προς τη θυγατρική μας εταιρεία ALTEC TELECOMS και μάλιστα ενώ είχε ήδη υποβληθεί πρόταση για την ολοσχερή εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της, είχε ως αποτέλεσμα την τεράστια υλική και ηθική ζημία στην εταιρεία. Και τούτο, καθόσον από την στιγμή εκείνη αδυνατούσε να παράσχει απρόσκοπτα υπηρεσίες προς τους πελάτες της, ενώ η βλάβη της φήμης και της επαγγελματικής υπόστασης της εταιρείας μας οδήγησε πλήθος συνδρομητών μας σε μαζική ΄εγκατάλειψη΄ της εταιρείας, χωρίς μάλιστα να προβαίνουν σε εξόφληση των οφειλών τους για τις υπηρεσίες που τους είχαν ήδη παρασχεθεί. Τα γεγονότα αυτά συνέβαλαν καθοριστικά στην περαιτέρω επιδείνωση των προβληματικών ταμειακών ροών της ALTEC TELECOMS.

Ως ύστατη προσπάθεια συνέχισης της λειτουργίας της και με σκοπό την οικονομική της ανάκαμψη, η διοίκηση της ALTEC TELECOMS, υπέβαλλε στις 25/9/2008 αίτηση περί ανοίγματος διαδικασίας συνδιαλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 99 του ν. 3588/2007. Ταυτόχρονα, η εταιρεία υπέβαλλε αίτηση για λήψη προληπτικών μέτρων και έκδοση προσωρινής διαταγής, ζητώντας να υποχρεωθεί ο ΟΤΕ να επαναφέρει την παροχή υπηρεσιών του στο ελάχιστο απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία της εταιρείας, μέχρι την έκδοση της επικυρωτικής της συμφωνίας με τους πιστωτές της αποφάσεως. Η ως άνω επανασύνδεση των κυκλωμάτων της εταιρείας στο ελάχιστο απαραίτητο ήταν απολύτως αναγκαία για τη συνέχιση της λειτουργίας της, ούτως ώστε η διαδικασία συνδιαλλαγής να έχει πρακτική σημασία και να μπορεί να υλοποιηθεί.

Η αίτηση της εταιρείας περί λήψεως προσωρινής διαταγής με το ανωτέρω περιεχόμενο, εκδικάστηκε στις 2/10/2008. Την ίδια ημέρα εκδόθηκε απόφαση, η οποία δεν έκανε δεκτό το αίτημα της ALTEC TELECOMS για επανασύνδεση ενός ελάχιστου ποσοστού των κυκλωμάτων της, ούτως ώστε η εταιρεία να μπορέσει να συνεχίσει τη λειτουργία της και να διατηρήσει τους πελάτες της. Αποτέλεσμα της απόρριψης του αιτήματός μας ήταν το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας, το πελατολόγιο της, να συρρικνώνεται ακόμη ταχύτερα και έτσι να επιδεινώνεται συνεχώς η οικονομική της κατάσταση, αφού πλέον τα έσοδα τείνουν να γίνουν μηδενικά.

Μετά από αυτά, έγινε πλέον σαφές ότι η ALTEC TELECOMS δεν θα μπορούσε να λειτουργεί, να παρέχει υπηρεσίες και να έχει έσοδα, μέχρι την έκδοση της επικυρωτικής της συμφωνίας με τους πιστωτές της Εταιρείας απόφασης, με αποτέλεσμα η διαδικασία συνδιαλλαγής να καταστεί άνευ πρακτικού περιεχομένου.

Ως εκ τούτου, η ALTEC TELECOMS παραιτήθηκε από το δικόγραφο της αιτήσεως συνδιαλλαγής με την από 13/10/2008 δήλωση παραιτήσεώς της.

Λόγω όμως των προαναφερθέντων πραγματικών περιστατικών και βάσει της σημερινής οικονομικής κατάστασης της ALTEC TELECOMS, η οποία χαρακτηρίζεται από ασφυκτικό πρόβλημα ρευστότητας, προβλέπεται με βεβαιότητα ότι η Εταιρεία θα περιέλθει σε γενική και μόνιμη αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της. Τα ως άνω δηλαδή ασφυκτικά προβλήματα ρευστότητας οδηγούν εν τέλει την ALTEC TELECOMS σε μία αναπόδραστη κατάσταση επαπειλούμενης παύσης πληρωμών. Για τον λόγο αυτό, η ALTEC TELECOMS θα καταθέσει σήμερα, 17/10/2008, αίτηση στο αρμόδιο Δικαστήριο για κήρυξη πτώχευσης, λόγω επαπειλούμενης οικονομικής αδυναμίας κατ΄ άρθρ. 3 παρ. 2 του Πτωχευτικού Κώδικα.

Ωστόσο, η Εταιρεία σκοπεύει άμεσα, και πάντως εντός της νομίμου προθεσμίας, να υποβάλει στο πτωχευτικό δικαστήριο πρόταση σχεδίου αναδιοργάνωσης, με στόχο τη διάσωση, την εξυγίανση και την καλύτερη αξιοποίησή της.

Η αξία της συμμετοχή της Altec ABEE στην ALTEC TELECOMS ανέρχεται στα ευρώ 19,6 εκ., οι απαιτήσεις της μητρικής εταιρείας από την ALTEC TELECOMS ανέρχονται στα ευρώ 28,8 εκ., οι εγγυήσεις της μητρικής εταιρείας για τη θυγατρική ALTEC TELECOMS ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 1,2 εκ., ενώ τα αναμενόμενα έσοδα της μητρικής εταιρείας από εργασίες σε εξέλιξη στην θυγατρική ALTEC TELECOMS ανέρχονται στα ευρώ 31 εκ. περίπου. Η Διοίκηση θεωρεί πως οι επιπτώσεις της παρούσας κατάστασης της ALTEC TELECOMS προς τον Όμιλο Altec θα είναι σημαντικές, αλλά δεν θα είναι ικανές να δημιουργήσουν πρόβλημα στην συνέχιση των δραστηριοτήτων του Ομίλου".

</div>

Edited by DJD
Link to comment
Share on other sites

  • Replies 62
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

κρίμα για τα παιδιά που μείνανε απο δουλειά στην χειρότερη περίοδο... Εύχομαι να μην είναι η αρχή της κατάρευσης και άλλων εταιρειών του τομέα.

Link to comment
Share on other sites

Παράνομη και καταχρηστική η διακοπή από τον ΟΤΕ την στιγμή που λίγες λέξεις ποιο κάτω αναφέρει ληξιπρόθεσμες οφειλές? Ρε δεν πάνε να πνιγούν λέω εγώ. Αλλά είχαν βολευτεί με την προστασία της ΕΕΤΤ.

ΜΟΝΟ όταν μείνουν οι σοβαρές και υγιείς εταιρίες στην αγορά θα δούμε ουσιαστική τηλεπικοινωνιακή ανάπτυξη.

κρίμα για τα παιδιά που μείνανε απο δουλειά στην χειρότερη περίοδο...

Μόνο σε αυτό συμφωνώ ότι είναι κρίμα.

Αλλά πρέπει να καθαρίσει το τοπίο από αυτές τις "μεγάλες τηλεπικοινωνιακές εταιρίες"

Link to comment
Share on other sites

Να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου και να πω μια και το θέμα το έχω ψάξει αρκετά, ότι καμία εταιρία που ΔΕΝ έχει δικιά της υποδομή και ΔEN έχει επένδυση σε αυτήν όπως μερικές άλλες του κλάδου(4net ktlp) θα συνεχίσουν τις χρεωκοπίες και την κοροϊδία περι "κακού" ΟΤΕ.(aka skarknet)

Γνωστός ο ΟΤΕ και τα μπλεξίματα του αλλά εταίρα που θέλει να σέβεται τους πελάτες τις και να έχει "συνέχεα" επενδύει στο δικό της δίκτυο. Η ALTEC δεν έκανε τίποτα από τα παραπάνω.

Η HOL έχει σκάψει όλοι την Θεσσαλονίκη.. για τι διαφορά μιλάμε.

Κρίμα και μόνο αυτό στον κόσμο που έχασε την δουλειά του.

Link to comment
Share on other sites

όντως κρίμα στα παιδιά που χάσανε την δουλειά τους... όσο για τις "μεγάλες εταιρίες" σήμερα κλείνει η μία, αύριο τα ίδια αφεντικά θα πάρουν "διακοποδάνεια" και θα ανοίξουν καινούργιες π.χ. Lavnet :getlost:

Όσο για την hol που "έσκαψε" όλη την Θεσσαλονίκη, έχω να πω: "στον ύπνο της, ίσως"

Link to comment
Share on other sites

κρίμα για τα παιδιά που μείνανε απο δουλειά στην χειρότερη περίοδο... Εύχομαι να μην είναι η αρχή της κατάρευσης και άλλων εταιρειών του τομέα.

αν θυμάμαι καλά τον δρόμο αυτό τον άνοιξε πριν καιρό η Lannet.

Link to comment
Share on other sites

Ποιος ανταγωνισμός βρε darien. Δράκουλες με καλαμάκια σαν το μπουρί της σόμπας που ρουφάνε το αίμα των φορολογούμενων μέσω του ΟΤΕ τις είχαν/έχουν αυτές τις "μεγάλες τηλεπικοινωνιακές εταιρίες". Αυτοί θα στηρίξουν τον ανταγωνισμό; Αυτοί το μόνο που κάνουν είναι να στερούν πελάτες κυρίως από τους πραγματικά σοβαρούς εναλλακτικούς (θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει έστω και ένας από δαύτους σε αυτή τη χώρα) αντί από το ΟΤΕ.

Σιγά τον ανταγωνισμό "Σας δίνουμε υπηρεσίες κάτω του κόστους διότι ξέρουμε ότι ΠΟΤΕ δεν θα πληρώσουμε τον ΟΤΕ. ΕΣΕΙΣ θα τον πληρώσετε κορόιδα με την επόμενη σας φορολογική δήλωση".

Link to comment
Share on other sites

Βασικά το πιο ελεινό δεν είναι οτι έκλεισε η εταιρία. Το πιο ελεεινό είναι οτι γίναμε για άλλη μια φορά ρεζίλι διεθνώς καθώς υπουργία και άλλου είδους υπηρεσίες μείνανε χωρίς σύνδεση ιντερνετ με το εξωτερικό και περναν τηλέφωνο σε παρόχους DNS για να κάνουν την υποτυπώδη δουλειά. Ούτε εναλλακτικά δίκτυα ούτε τίποτα. Τους έχουμε και στις γραμμές υψηλής προτεραιότητας της ΔΕΗ μη και γίνει κάτι...

Και για του λόγου το αληθές: http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=948777&lngDtrID=252

και http://ndigital.in.gr/tech/altec-syzeyxis

Link to comment
Share on other sites

πάει το περίπτερο έκλεισε... κρίμα για αυτούς που δουλεύανε και χάσανε την δουλειά τους, θέλω να φανταζομαι ότι με την διόγκωση του πελατολογίου των άλλων εταιριών θα ξανα βρούνε σύντομα δουλεια...

Link to comment
Share on other sites

αλήθεια, όσοι ξαφνικά βρέθηκαν ξεκρέμαστοι, και σίγουρα δεν είναι λίγοι, δεν δικαιούνται κάποια στοιχειώδη αποζημίωση;

και όμως καμια αποζημίωση δεν θα υπάρχει

σιγά μην μας σκεφτούν ρε σι

:rant:

Link to comment
Share on other sites

άλλο το αν θα σας σκεφτούν και άλλο το αν την δικαιούστε (άρα μπορείτε και να την διεκδικήσετε) ;)

και που λες να απευθυνθούμε? για την αποζημίωση και καλά αν γίνει κάτι τέτοιο που χλομό το βλέπω:rant:

Link to comment
Share on other sites

Καλα οτι πηγαινε για φουντο, φαινότανε.... θέμα χρόνου ήτανε.

Εξάλλου αυτές οι αγορές ειναι για δυνατούς παίκτες, 3 και με το ζόρι (χώρια τον ΟΤΕ)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.