Jump to content

Καταπολέμηση spam mail


Recommended Posts

[email protected]

Σεμινάριο

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

- Σε γραμματείς της Γενικής Διεύθυνσης και των υπολοίπων διευθύνσεων.

- Σε διευθυντές των διαφόρων τομέων που θα ασχοληθούν με την οργάνωση ενός σύγχρονου και αποδοτικού γραφείου.

Με δεδομένο ότι η μη αποδοτική λειτουργία του γραφείου δεν επηρεάζει μόνο την γραμματεία αλλά και όλους όσους υποστηρίζονται από το γραφείο, το σεμινάριο αυτό είναι κατ΄ ουσία απαραίτητο σε όλα τα στελέχη.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Γιώργος Βάβουλας, ΜΒΑ, σύμβουλος επιχειρήσεων με πολυετή συμβουλευτική εμπειρία σε συστήματα οργάνωσης και ανάπτυξης και πλούσια διδακτική εμπειρία σε θέματα οργάνωσης γραφείου,

Παναγιώτης Σταθόπουλος, υπεύθυνος της Μηχανογραφικής Υποδομής της AQS, καθώς και της συντήρησης και οργάνωσης του συνολικού δικτύου της AQS σε θέματα IT. Με 25ετή εμπειρία στους Η/Υ,

και

Ευάγγελος Βαμβούνης, ο οποίος έχει διατελέσει επί σειρά ετών διευθυντικό στέλεχος και έχει σημαντική εκπαιδευτική εμπειρία.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η Advanced Quality Services Ltd. είναι εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων με 17ετή παρουσία στην Ελληνική Αγορά, που έχει υλοποιήσει μεγάλο αριθμό - άνω των 500 - σημαντικών συμβουλευτικών Projects σε Ελληνικές και Διεθνείς Επιχειρήσεις και έχει εκπαιδεύσει άνω των 8.000 στελεχών επιχειρήσεων.

Μεταξυ των πελατών μας συγκαταλέγονται:

THYSSENKRUPP - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ, ΔΕΕ KOSMOCAR (50 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ), APIVITA, ΕΛ.ΤΑ., JANSSEN CILAG, ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ, ΤΣΜΕΔΕ, TOSOH HELLAS, PHARMATHEN, ΥΦΑΝΤΗΣ (ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑ), RILKEN, YALCO, ALPHA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ, PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΣΥ.ΦΑ, ΣΑΡΑΚΑΚΗΣ, ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ, FRIESLAND HELLAS, BINGO, ALPHA LEASING, ICAP, ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, FAMAR (ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ), ΑΚΤΩΡ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ, MOTOR OIL, ΤΗΛΕΚΑΛΩΔΙΑ, ΧΑΛΚΟΡ, ALUMIL.

Ο πλήρης κατάλογος των δραστηριοτήτων της εταιρείας μας, του στελεχιακού δυναμικού της καθώς και ο κατάλογος των πελατών μας περιλαμβάνονται στο site μας: www.aqs.gr

ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Η παρούσα επικοινωνία είναι εξαιρετικά σημαντική για την εταιρεία μας. Πιστεύουμε επίσης ότι με την επικοινωνία αυτή παρέχουμε στις ελληνικές επιχειρήσεις χρήσιμες πληροφορίες για έγκυρη και ουσιαστική κατάρτιση των στελεχών. Σε περίπτωση όμως που η πληροφόρηση αυτή δε σας ενδιαφέρει παρακαλούμε απλώς κάντε click στο link που βρίσκεται στο τέλος του μηνύματος, ή στείλτε ένα email στο [email protected] με τίτλο "Διαγραφή".

Τετάρτη 7 & Πέμπτη 8 Ιουλίου 2010 (14:30-20:30),

CROWNE PLAZA (πρώην Holiday Inn), Μιχαλακοπούλου 50, ΑΘΗΝΑ

Το σεμινάριο αυτό δίνει πρακτικές λύσεις σε προβλήματα που η μακρά εμπειρία των στελεχών μας στην οργάνωση των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα του τομέα της γραμματειακής υποστήριξης έχει επισημάνει.

Παραδείγματα τέτοιων ουσιωδών προβλημάτων είναι και τα κατωτέρω:

• Αδυναμία παρακολούθησης των υποχρεώσεων του γραφείου ή των συνεργαζομένων με αυτό

• Κακός προγραμματισμός έργου με αποτέλεσμα υπερσυσσώρευση εργασίας την τελευταία στιγμή

• Κακή διαχείριση χρόνου με αποτέλεσμα να γίνονται τα επουσιώδη και να αναβάλλονται διαρκώς τα ουσιώδη

• Αλλεπάλληλες αναβολές συσκέψεων λόγω «επειγουσών» αναγκών

• Πολύτιμα πληροφοριακά στοιχεία ή χάνονται ή δεν είναι σε εύχρηστη μορφή ώστε να χρησιμοποιηθούν ακριβώς την στιγμή που χρειάζονται

• Τα αρχεία δεν είναι καλά δομημένα με αποτέλεσμα να μην είναι εύκολη η ανεύρεση των ζητούμενων εγγράφων

• Αδυναμία διαχείρισης των αλλαγών εγγράφων-σχεδίων

• Αδυναμία τήρησης ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου για διαχείριση εγγράφων

• Η προστασία των ηλεκτρονικών δεδομένων είναι ανεπαρκής ή/ και απαρχαιωμένη, με αποτέλεσμα τεράστια απώλεια χρόνου και συχνές απώλειες σημαντικών εγγράφων (π.χ. backup με κλασσικές μεθόδους)

• Αποστολή ή δημοσίευση κειμένων που ο τρόπος σύνταξης και η εμφάνιση τους δεν δίδουν καλή εικόνα της εταιρείας

• Ο τρόπος τηλεφωνικής επικοινωνίας εκπέμπει εικόνα μετριότητας

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Α. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ

• Preplanning

• Καθορισμός προτεραιοτήτων

• Προετοιμασία συσκέψεων

• Κάνοντας ένα μόνο πράγμα κάθε φορά

• Διαχείριση των ραντεβού

• Διαχείριση stress

• Συνήθειες που "ληστεύουν" το χρόνο

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

• Διαδικασία Βελτίωσης της Επικοινωνίας

• Το χτίσιμο της προσωπικής εικόνας

• Η διαχείριση των εντυπώσεων

• Υποδοχή Επισκεπτών

• Διαχείριση Ταξιδιών

• Διοργάνωση Εκδηλώσεων

• Πίνακας Αξιολόγησης Λειτουργίας Γραφείου

Γ. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

• Διαχείριση εσωτερικής αλληλογραφίας

• Διαχείριση εγγράφων προς ενέργεια

• Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο

• Σύστημα παρακολούθησης εκκρεμοτήτων διοίκησης

• Το σύστημα αρχειοθέτησης

Δ. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

• Μέθοδοι βελτίωσης λειτουργίας γραφείου

• Αποδοτικά Συστήματα Βack-up

• Scanning εγγράφων

• Προστασία από ιούς και από διακύμανση τάσης

• Επεξεργασία κειμένου (ΟCR)

• Ηλεκτρονική υπογραφή και ηλεκτρονική διανομή εγγράφων

• Mαζική αποστολή fax (WinFax)

• Μαζική αποστολή e-mail

• Η λειτουργία των Δικτύων

• Συμβουλές χρήσης λογισμικού (Word - Excel) - Πρακτικές Ασκήσεις

• Χρήση προγραμμάτων ελέγχου ορθογραφίας

• Χρήση προγραμμάτων μετάφρασης

• Η πρόσβαση στα αρχεία (Διαχείριση Passwords)

• Paperless office

• Διαθεσιμότητα γραφείου από οπουδήποτε άνευ κόστους (αρχείων - emails κ.α.)

• Τηλεδιάσκεψη

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο στείλτε στο fax 210-6216990 κατάλληλα συμπληρωμένη την παρακάτω δήλωση συμμετοχής. Eναλλακτικά, επιλέξτε forward, συμπληρώστε και στείλτε την στο [email protected], ή πατήστε "Δήλωση Συμμετοχής" για να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας ηλεκτρονικά.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Τετάρτη 7 & Πέμπτη 8 Ιουλίου 2010 (14:30-20:30),

CROWNE PLAZA (πρώην Holiday Inn), Μιχαλακοπούλου 50, ΑΘΗΝΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΑΦΜ: ΔΟΥ:

TΗΛ.: FAX: E-MAIL:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.

2.

3.

Όνομα και Υπογραφή Υπευθύνου

Κωδ.Σεμ.R

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 585 Euro + ΦΠΑ κατ' άτομο

Στη δεύτερη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 10%, στην τρίτη συμμετοχή και άνω παρέχεται έκπτωση 15%.

Το κόστος συμμετοχής προπληρώνεται. Αlpha Bank. Αριθμός Λογαριασμού: 163 002 002 000 311. ΙΒΑΝ: GR120 1401630 16300200 2000311 (Προωθημένα Συστήματα Εξυπηρέτησης Ε.Π.Ε)

Περιλαμβάνονται:

• Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή

• Εγχειρίδιο «EKΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ»

• Τεύχος Εργασιών (Case Studies)

• Παράρτημα Ενημερωτικού Υλικού

• Δωρεάν on line συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα Οργάνωσης Γραφείου, μέσω της ιστοσελίδας μας

________________________________________

Το σεμινάριο προσφέρεται και ως ενδοεπιχειρησιακό, με case studies που διαμορφώνονται με δεδομένα της εταιρείας σας.

________________________________________

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Α.Ε.Δ.

Η εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει στη διεκπεραίωση της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα: 210 6216997-8. Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών στον Ο.Α.Ε.Δ.:Πέμπτη 1 Ιουλίου 2010.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα: 210 6216997-8. Υπεύθυνη επικοινωνίας: Ελένη Φλουρή.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Εκτός από το "Εκπαίδευση Γραμματέων & Οργάνωση Γραφείου" η εταιρεία μας διοργανώνει και μια σειρά από σεμινάρια, αναλυτικό κατάλογο των οποίων μπορείτε να δείτε εδώ.

Σε όσους στείλουν δήλωση συμμετοχής για τα υπόλοιπα σεμινάριά μας 1 μήνα πριν από την διεξαγωγή τους, παρέχεται πρόσθετη έκπτωση 10%.

Εκπαίδευση | Συμβουλευτικές Υπηρεσίες | Συνεργάτες | Πελάτες

Published by Advanced Quality Services Ltd.

Copyright © 2010. All rights reserved.

Αθήνα: Τυρνάβου και Σαρανταπόρου 1Α, 145 65 Αγ. Στέφανος, Τηλ. 210 6216997-8, Fax 210 6216990, e-mail [email protected]

Θεσσαλονίκη: Κουντουριώτου 3 (Παραλιακή), 546 25 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 554968, Fax 2310 550140, e-mail [email protected]

Web site: www.aqs.gr

Εαν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε e-mails απο την εταιρία μας παρακαλώ κάντε click εδώ.

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
  • 3 weeks later...
  • Replies 128
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Μιας και τα ελληνόφωνα spam mails αυτό το καιρό έχουν αρχίσει και αυξάνονται, προτείνω όταν κάποιος λαμβάνει ένα σπαμοmail, να δημοσιεύει εδώ την διεύθυνση και σε παράθεση (quote) το περιεχόμενο του (

Ρε astro τι κάνεις τώρα; Το thread θα γίνει πιο μεγάλο και από το ΠΟΘ σε χρόνο dt. Αφού είναι άπειρα. :triniti: Εγώ ένα κατάλαβα. Δεν υπάρχει αξιοπρεπής λύση. Φιλτράρεις το [email protected], θα σου έρθε

[email protected]

[email protected]

Σεμινάριο

Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ

ΝΟΜΟΣ 3842/2010 ΦΕΚ 58/Α

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί Δευτέρα 19 Ιουλίου 2010 (16:00 - 20:00)

στο Ξενοδοχείο CLASSICAL ATHENS IMPERIAL , Αχιλλέως & Μ. Αλεξάνδρου

Πλ. Καραϊσκάκη, Αθήνα.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο σεμινάριο θα γίνει αναφορά σε όλες τις αλλαγές, που έχουν επέλθει με το Νόμο 3842/23.04.2010, στη Φορολογία Εισοδήματος, στον Φ.Π.Α., στον Φόρο Ακινήτων και στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: σε Οικονομικούς διευθυντές, Προϊστάμενους λογιστηρίων, λογιστές, βοηθούς λογιστών και κάθε ενδιαφερόμενο για τη φορολογία εισοδήματος, τον ΦΠΑ και τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

1. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

A. Φυσικά Πρόσωπα

o Η νέα Φορολογική Κλίμακα

o Μειώσεις φόρου – Εκπτώσεις δαπανών από το εισόδημα

o Τεκμήρια – Αντικειμενικές δαπάνες για αγορά αγαθών και λήψη υπηρεσιών

o Αλλαγές στη φορολογία των Ο.Ε., Ε.Ε. και Κ/Δ

o Λογιστικός προσδιορισμός Αρχιτεκτόνων – Μηχανικών και λοιπών επαγγελμάτων

o Ε.Ι.Χ. εταιρειών και εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες για αυτούς που τα χρησιμοποιούν

B. Νομικά Πρόσωπα

o Νέοι φορολογικοί συντελεστές στα κέρδη των Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Συνεταιρισμών από 31/12/2010 και μετά

o Δαπάνες επιχειρήσεων – Νέα φορολογική αντιμετώπιση

o Νέα κριτήρια υπαγωγής σε έλεγχο των επιχειρήσεων

o Αυτοέλεγχος – Αυτοπεραίωση με παραδείγματα και εφαρμογές

o Φορολογικοί έλεγχοι – Περαίωση υποβαλλόμενων φορολογικών δηλώσεων χωρίς έλεγχο

o Νέα πρόστιμα για παραβάσεις του Κ.Β.Σ.

2. ΦΠΑ (ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ)

o Όλες οι αλλαγές στο Φ.Π.Α. από 01/07/2010

o Τα νέα επαγγέλματα που υπάγονται στον τρόπο ένταξης

2. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

o Υποχρεώσεις επιτηδευματιών από 01/01-01/07/10 και 01/10/2010 (ΠΟΛ. 1091/14.06.2010) ένταξη επιτηδευματιών εκμεταλλευτών ενοικιαζόμενων δωματίων στον λογιστικό προσδιορισμό

o Λογιστικός προσδιορισμός των εκμεταλλευτών Camping από 01/01/2010

o Φορολογικά Στοιχεία αξίας 3.000,00€ και άνω. Τρόποι πληρωμής. Κατάργηση υποχρέωσης έκδοσης δίγραμμων επιταγών

o Κατάργηση βιβλίων υποκαταστημάτων. Κατάργηση βιβλίου αποθήκης βοηθητικών υλών και υλικών συσκευασίας

ΕΙΣΗΓΗΤHΣ

Νίκος Καλαμαράς, Φοροτεχνικός Σύμβουλος με μεγάλη επαγγελματική και διδακτική εμπειρία.

Πληροφορίες για τους εισηγητές και τα σεμινάριά μας, θα βρείτε στο site www.abpm.gr ή μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο: 210.62.15.220. Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα Μαρίνα Βλαχαΐτη.

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ.

H εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει στην ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησης στο πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ ΛΑΕΚ 0,45%.

Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών στον Ο.Α.Ε.Δ: Τρίτη 13 Ιουλίου 2010.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο στείλτε συμπληρωμένη τη Δήλωση Συμμετοχής στο Fax 210.62.15.421

ή ηλεκτρονικά στο email [email protected]

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΑΦΜ:

Δ.Ο.Υ.:

ΤΗΛ. : FAX : e-mail:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

1.

2.

3.

Όνομα και Υπογραφή Υπευθύνου

Κωδ.Σεμ.R

Τα σεμινάρια της Abpm προσφέρονται και ως ενδοεπιχειρησιακά, προσαρμοσμένα στα δεδομένα της εταιρείας σας.

ΚΟΣΤΟΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 220 Ευρώ + Φ.Π.Α.

Στη δεύτερη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 10%, στην τρίτη και άνω συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 20%

Το κόστος συμμετοχής προπληρώνεται.

Αριθμός Λογαριασμού: ALPHA BANK 163002320002857 ΙΒΑΝ: GR51 0140 1630 1630 0232 0002 857

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

• Το Εγχειρίδιο του σεμιναρίου και

• Την παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ABPM

Η Abpm έχει μακρά εμπειρία στην υποστήριξη της οργάνωσης των Οικονομικών Λειτουργιών των Επιχειρήσεων και διαθέτει δυναμικό συμβούλων, οι οποίοι έχουν μακρόχρονη εργασιακή εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις μεγάλων ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών. Ειδικότερα, τα στελέχη της έχουν ασχοληθεί με τους τομείς των Χρηματοοικονομικών και Λογιστικών Λειτουργιών, καθώς και της διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων. Διαθέτουν σημαντική εμπειρία στον τομέα του Στρατηγικού Management, του Ανασχεδιασμού επιχειρήσεων και στις εγκαταστάσεις συστημάτων BUDGETING και MANAGEMENT REPORTING.

Επίσης, η εταιρεία παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες πρακτικής κατεύθυνσης στους παραπάνω τομείς με εισηγητές τους κορυφαίους της αγοράς σε κάθε εκπαιδευτικό αντικείμενο.Περισσότερα μπορείτε να δείτε στο site μας www.abpm.gr

Advanced Business Process Management

Ηρώων Πολυτεχνείου & Πεντζερίδου 1, 145 65 Αγ. Στέφανος, Τηλ. 210.62.15.220, Fax 210.62.15.421

e-mail: [email protected], url: http://www.abpm.gr

Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε e-mails από την ABPM κάντε click εδώ.

Link to post
Share on other sites

εκτός από το mailinator, υπάρχει και το bugmenot.com το οποίο έχει logins από σχεδόν όλους τους δικτυακούς τόπους που ζητάνε εγγραφή. Χρησιμοποιείς έναν και ξενοιάζεις. Αλλά νομίζω ότι αυτά πάνε σε άλλο θέμα. Εδώ είναι για όταν έχει γίνει η ζημιά και "έχεις φάει το γκόλ";)

  • Like 1
Link to post
Share on other sites

σε οτι αφορά εμενα τουλάχιστον ολα τα spam emails που λαμβανω δεν ερχονται από καποιο ή κάποια sites τα οποια εχω επισκεφτει ή έχω συμπληρώσει κάποια φορμα αλλά από εντελώς τυχαίες και άκυρες διευθύνσεις (και οι περισσότεροι που λαμβάνουν τετοια mails νομίζω θα συμφωβνήσουν μαζί μου). συνεπώς το παραπάνω αν και καλό μάλλον ειναι αναποτελεσματικό. :)

Link to post
Share on other sites

Τη ζημιά την κάνουν όσοι προωθούν ηλίθια powerpoint με την αξία της αληθινής φιλίας, ή για το παιδάκι που έχει καρκίνο και η MS δίνει $1 για κάθε φορά που προωθούμε το μήνυμα. Ο κόσμος δεν ξέρει τι είναι η Κρυφή Κοινοποίηση (BCC: Blind Carbon Copy) με αποτέλεσμα με κάθε προώθηση να μεταφέρονται και όλα τα mails όσων είχε προηγούμενα σταλεί. Όταν ένα τέτοιο mail πέσει σε έναν spammer, τότε αρχίζουμε να ενημερωνόμαστε για τα νέα φίλτρα νερού και τους πρωτοποριακούς μασαζοκορσέδες:p

Link to post
Share on other sites
Κάπου θα το έδωσες, δε μπορέι

Και όμως. Όταν έκανα αλλαγή από forthnet σε ΟΤΕ, την πρώτη φορά που μπήκα είχα εκτός από το welcome κτλ και spam για ρολόγια...μιλάμε ούτε μισή ώρα δεν είχα το acc και προφανώς δεν το είχα δώσει πουθενά.

  • Like 1
Link to post
Share on other sites

παιδια ωραιο θεμα...ευτυχως εγω 2-3 που επαιρνα τα καταπολεμησα..

μια προταση..

οταν αναδημοσιευετε τα μηνυματα...θα ελεγα να σβηνετε τα στοιχεια...γιατι τζαμπα διαφημιση ειναι για αυτους...(εκτος αν δεν ειδα καλα και οντως το κανετε):flower:

Edited by oxide
Link to post
Share on other sites

Τα μηνύματα αναδημοσιεύονται για να μπορούμε να ελέγξουμε αν το mail είναι όντως spam καθώς και το περιεχόμενό του.

Link to post
Share on other sites

Καθημερινά κάνω 2-3 μαιλ block τα οποία είναι spam και με την αύριο άντε πάλι 2-3 !!

Όλα αυτά σε hotmail !!

Link to post
Share on other sites

ξερει καποιος πως χαρακτηριζεται spam ενα mail καθως και απο που προκυπτει το rating του, ωστε να περασει ή να μπλοκαριστει απο καποιο spam filter?

Link to post
Share on other sites

Πολύ θα ήθελα να μάθω πως βρήκαν το email μου...

[email protected]

Αφού δεν είμαστε όλοι ίδιοι......

......γιατί λοιπόν να πληρώνουμε όλοι τα ίδια ασφάλιστρα!!!!!

Εκμεταλλευτείτε τώρα τον νέο τρόπο υπολογισμού των ασφαλίστρων

με βασικό κριτήριο την ηλικία του οδηγού και του οχήματος.

Υπολογίστε τα ασφαλιστρά σας σε 6 δευτερόλεπτα

• Ασφάλεια Αυτοκινήτου >>>

• Ασφάλεια Μοτοσυκλέτας >>>

• Ασφάλεια Κατοικίας και Στεγαστικού Δανείου >>>

επισκεφτείτε το www.auto-asfalies.gr

ή τηλεφωνήστε τώρα στο 210 8619275 - 210 9518951και ζητήστε προσφορά

Auto-Asfalies

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΑΘΗΝΑ: Πατησίων 137 Τηλ. 210 8619275

ΚΑΛΛΙΘΕΑ: Ελ. Βενιζέλου 140 (Θησέως) 210 9518951

Link to post
Share on other sites

κ. Αστρολάβος με όλο το σεβασμό θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση,χωρίς να ξέρω άν ισχύει...Αν έχω λάθος διορθώστε με...

Νομίζω ότι απαγορεύεται η δημοσίευση μηνύματος χωρίς την έγγραφη άδεια του συγγραφέα....

μπορεί να λέω και βλακείες...Διορθώστε με...

Edited by Nick61
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.