Jump to content
Hello everyone. Σε περίπτωση που το γιορτινό θέμα εξαφανίζεται μόλις κάνετε sign in, αλλάξτε τέρμα κάτω από το "Theme" στο Christmas Theme ή αν δεν αρέσει (whaaat?) στο default one ή στο night theme αντίστοιχα. ×
Sign in to follow this  
.38-.45

The Artic Silver 5 Xperience

Recommended Posts

Αφορμή για αυτή τη δοκιμή, ήταν μια αναφορά στο site της Arctic Silver

«Performance:

3 to 12 degrees centigrade lower CPU full load core temperatures than standard thermal compounds or thermal pads when measured with a calibrated thermal diode imbedded in the CPU core.»

Όσο αλήθεια ή ψέμα κι αν είναι αυτό, είναι μια εντυπωσιακή δήλωση και δικαιολογεί την απόπειρα της δόκιμης. Η απλή άσπρη σιλικόνη δε θεωρείται από πολλούς ικανή και έχουν γίνει διάφορες συγκριτικές δόκιμες για την καλύτερη θερμοαγώγιμη αλοιφή, ή πάστα για κάποιους άλλους.

 

Εισαγωγή

 

άγουν περισσότερη θερμότητα. Νούμερα της τάξης των 80 και 90 Watt δεν είναι άγνωστα για μηχανήματα που έχουμε δίπλα μας. Αυτά τα επίπεδα ενέργειας απαιτούν τεχνικές θερμικής διαχείρισης που περιλαμβάνουν λύσεις σε ψύξη είτε με αέρα είτε με νερό, την καλή ροή αέρα και την προσεκτική διαχείριση των θερμικών αντιστάσεων των θερμοαγώγιμων υλικών. Η θερμότητα που παράγεται κατά τη λειτουργία, μεταφέρεται στον περιβάλλον χώρο. Μόλις επιλεχτεί η ψήκτρα ή το μπλοκ, πρέπει να πρέπει να έρθει σε πολύ καλή επαφή με το τσιπ, για να εξασφαλίσει αποδοτική μεταφορά θερμότητας προς τον αέρα του δωματίου.

Το ποσό της θερμότητας, Q, που μεταφέρεται διαμέσου του θερμοαγώγιμου υλικού (TIM, thermal interface material) , δίνεται από τη σχέση:

kA(Tc - Ts)

Q =-----------------

L

όπου k: η θερμική αγωγιμότητα του υλικού

Α: η επιφάνεια μεταφοράς θερμότητας

L: το πάχος του υλικού

Tc: η θερμοκρασία του τσιπ

Ts: η θερμοκρασία της ψήκτρας

Η θερμική αντίσταση του σημείο επαφής, Rcs, δίνεται από τη σχέση:

 

(Tc - Ts)

Rc - s =-----------------

Q

ή αλλιώς :

 

L

Rc- s =-----------------

kA

Κατά συνέπεια, η θερμική αντίσταση του σημείου επαφής (Rc – s), είναι ευθέως ανάλογη προς το πάχος του θερμοαγώγιμου υλικού (L), και αντιστρόφως ανάλογη προς τη θερμική αγωγιμότητα του (k) και προς το μέγεθος της επιφάνειας μεταφοράς θερμότητας (A). Η θερμική αντίσταση ελαχιστοποιείται κάνοντας την ένωση όσο το δυνατόν λεπτύτερη , αυξάνοντας τη θερμική αγωγιμότητα με την εξάλειψη του αέρα που βρίσκεται ανάμεσα στις δυο επιφάνειες και φέρνοντας τις δύο επιφάνειες σε όσο γίνεται καλύτερη επαφή.

Η τοποθέτηση του μπλοκ ή της ψήκτρας επάνω στην επιφάνεια του πυρήνα του τσιπ, απαιτεί ότι οι δύο στερεές επιφάνειες θα έρθουν σε απόλυτη επαφή. Δυστυχώς, ανεξάρτητα από το πόσο καλά προετοιμασμένες είναι, οι στερεές επιφάνειες δεν είναι ποτέ πραγματικά επίπεδες ή αρκετά ομαλές να επιτρέψουν την απόλυτη επαφή. Όλες οι επιφάνειες έχουν μια ορισμένη τραχύτητα λόγω των μικροσκοπικών λόφων και των κοιλάδων όπως φαίνεται στο αριστερό σχήμα. Σε αυτήν την επιφάνεια η τραχύτητα εμφανίζεται με κοίλη, κυρτή ή ανώμαλη μορφής όπως φαίνεται στο δεξιό σχήμα. Όπως φαίνεται, όταν δύο τέτοιες επιφάνειες έρχονται σε επαφή, μόνο οι λόφοι των επιφανειών έρχονται σε φυσική επαφή. Οι κοιλάδες είναι χωρισμένες και διαμορφώνονται χώροι που είναι γεμάτοι με αέρα.

 

1.gif

 

Όταν δύο τυπικές επιφάνειες έρχονται σε επαφή, λιγότερο από ένα τοις εκατό των επιφανειών έρχεται σε φυσική επαφή. Τουλάχιστον 99% των επιφανειών χωρίζονται από ένα ενδιάμεσο στρώμα αέρα. Κάποιο ποσό θερμότητας μεταφέρετε μέσω των φυσικών σημείων επαφής, αλλά πολύ περισσότερη πρέπει να μεταφερθεί μέσω των κενών που είναι γεμάτα με αέρα. Δεδομένου ότι ο αέρας είναι ένας κακός αγωγός της θερμότητας, πρέπει να αντικατασταθεί από ένα πιο αγώγιμο υλικό για να αυξήσει την ολική αγωγιμότητα του συστήματος και να βελτιώσει έτσι τη ροή θερμότητας μέσω της επαφής*.

_________________________

*Thermal interface materials

Dr. Miksa deSorgo, Chomerics Division, Parker Hannifin Corporation

http://www.electronics-cooling.com/Resources/EC_Articles/SEP96/sep96_01.htm

Φέρε μου την πάστα σου...

Η Arctic Silver 5 ήρθε σε συσκευασία λίγο ή πολύ γνωστή, σε σωληνάριο των 3.5 γραμμαρίων. Σύμφωνα με τα λεγόμενα της εταιρείας η ποσότητα αυτή, με πάχος 0.0762 χιλιοστών (0.003 ίντσες), μπορεί να καλύψει επιφάνεια 103 τετραγωνικών εκατοστών. Ανάλογα με το μέγεθος του πυρήνα λοιπόν, μπορούμε να υπολογίσουμε για πόσες χρήσεις μας φτάνουν τα 3.5 γραμμάρια.

 

3.jpg

 

Δε θα αναφερθούμε στα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες της Arctic Silver 5, τα οποία μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα της Arctic Silver. Υπάρχουν όμως 2 σημεία τα οποία πρέπει να τονίσουμε.

 

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας

1. «While it is not electrically conductive, the compound is very slightly capacitive and could potentially cause problems if it bridges two close-proximity electrical paths.»

Ενώ δεν είναι ηλεκτρικά αγώγιμο, το υλικο είναι πολύ ελαφρώς χωρητικό και θα μπορούσε ενδεχομένως να προκαλέσει προβλήματα εάν γεφυρώνει δύο ηλεκτρικους αγωγούς που βρισκονται κοντα.

2. «Due to the unique shape and sizes of the particles in Arctic Silver 5's conductive matrix, it will take a up to 200 hours and several thermal cycles to achieve maximum particle to particle thermal conduction and for the heat sink to CPU interface to reach maximum conductivity. (This period will be longer in a system without a fan on the heat sink or with a low speed fan on the heat sink.) On systems measuring actual internal core temperatures via the CPU's internal diode, the measured temperature will often drop 2C to 5C over this "break-in" period. This break-in will occur during the normal use of the computer as long as the computer is turned off from time to time and the interface is allowed to cool to room temperature. Once the break-in is complete, the computer can be left on if desired.»

 

Η Arctic Silver 5, είναι από τα θερμοαγώγιμα εκείνα υλικά, που αλλάζουν κατάσταση με τη θερμοκρασία και την πίεση ανάμεσα στις 2 επιφάνειες, μέχρι να έρθουν στην τελική τους κατάσταση. Η περίοδος αυτή μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 200 ώρες λειτουργίας, και χρειάζονται αρκετοί θερμικοί κύκλοι μέχρι να επιτύχει να φθάσει στη μέγιστη αγωγιμότητα. Αυτή η περίοδος θα είναι πιο μεγάλη σε ένα σύστημα χωρίς ικανοποιητική ψύξη. Κατά τη διάρκεια αυτής της διεργασίας ("break-in" period), η θερμοκρασία θα πέσει περίπου 2C με 5C. σε Αυτή η αλλαγή φάσης θα εμφανιστεί κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης του υπολογιστή εφ' όσον κλείνεται ο υπολογιστής κατά διαστήματα και επιτρέπεται στο υλικό να επανέλθει στη θερμοκρασία δωματίου. Μόλις η διεργασία αυτή ολοκληρωθεί, ο υπολογιστής μπορεί να αφεθεί σε λειτουργία συνεχεία εάν απαιτείται.

 

Ξεκινώντας

 

Πριν τοποθετήσουμε την Arctic Silver 5, πρέπει να απομακρύνουμε το θερμοαγωγιμα υλικό που ήδη υπάρχει. Στην περίπτωση μας, πρόκειται για απλή σιλικόνη, που υπάρχει σε όλα τα καταστήματα ηλεκτρονικών. Δε θεωρείται και ότι καλύτερο, το θέμα οπότε είναι, πως θα συγκριθεί με (ίσως) την καλύτερη θερμοαγώγιμη αλοιφή που μπορεί κάποιος να προμηθευτεί για τον υπολογιστή του.

Για να απομακρύνουμε τη σιλικόνη από το μπλοκ, χρησιμοποιήσαμε καθαριστικό για τζαμιά, με βάση την αμμωνία. Εντύπωση προκάλεσε το αποτύπωμα που άφησε το τσιπ στο κάτω μέρος του μπλοκ.

 

4.jpg

 

Ενώ φαίνεται ότι πατάει καλά, εντούτοις στο κέντρο του πυρήνα δείχνει σα να υπάρχει μια μεγάλη κοιλότητα.

Το συμπέρασμα αυτό, έρχεται να ενισχύσει και η μορφή που έχει πάρει η σιλικόνη, επάνω στην επιφάνεια του πυρήνα.

 

4-1.jpg

 

Η σιλικόνη φαίνεται να μην πηγαίνει στο κέντρο του πυρήνα, αλλά να ρέει στην περιφέρεια του.

Αφού καθαρίστηκε καλά, προς μεγάλη μας έκπληξη, το σημάδι που άφησε ο πυρήνας επάνω στο μπλοκ ήταν ακόμα εκεί.

 

5.jpg

 

Νομίζουμε ότι είναι πλέον ξεκάθαρο, γιατί πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα θερμοαγωγιμα υλικό για να φέρει σε επαφή τις δυο επιφάνειες. Ενώ το μπλοκ φαίνεται «καμένο» από τον πυρήνα του τσιπ, η επαφή δεν είναι τέλεια στο κέντρο όσο είναι στις άκρες.

Τοποθέτηση (και όλα όσα δεν πρέπει να κάνετε)

Η Arctic Silver 5, είναι λίγο δύσκολη σαν υλικό. Είναι αρκετά παχύρρευστη και δεν απλώνεται εύκολα πάνω στην επιφάνεια. Ο «απλός χρηστής» όμως, θα ακολουθήσει τις λεπτομερέστατες οδηγίες από την ιστοσελίδα της Arctic Silver και θα έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Εμείς προτιμήσαμε να προσεγγίσουμε το θέμα από την πλευρά του «έμπειρου χρηστή», αυτού που έχει άποψη και ξέρει τι κάνει.

 

6.jpg

 

αι πολύ; Κάποιοι θα συμφωνήσουν πως ναι, κάποιοι άλλοι θα πούνε πως είναι καλά (άλλωστε, όταν κάτσει το μπλοκ επάνω, όση δε χρειάζεται θα φύγει, έτσι δεν είναι;). Ο λόγος που δεν ακολουθήσαμε τις οδηγίες της εταιρείας, δεν είναι άλλος από τα τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρει.

 

Thermal Resistance: <0.0045°C-in2/Watt (0.001 inch layer)

 

Πολύ σωστά, αναφέρουν τη θερμική αντίσταση του υλικού, σα συνάρτηση του πάχους (κάτι που το έχουμε αναφέρει και στην εισαγωγή). Μένει να δούμε στην πράξη τι γίνεται.

Αφού μπήκαν όλα λοιπόν στη θέση τους, ήρθε η ώρα να δούμε τι κάναμε.

 

Η πρώτη εντύπωση, όπως θα περίμενε κανείς κακή. Οι θερμοκρασίες σε idle και load ανέβηκαν 4-5 βαθμούς. Αναμενόμενο θα πείτε, άλλωστε οι άνθρωποι το λένε ότι χρειάζεται «στρώσιμο» πριν αποδώσει αυτά που πραγματικά μπορεί να κάνει. Ίσως βέβαια οι 200 ώρες να φαντάζουν παρά πολλές, στις πρώτες ώρες μόνο τα πράγματα είναι τόσο τραγικά, από την πρώτη μέρα και μετά η διάφορα έπεσε στους 3 βαθμούς σε σχέση με πριν.

 

Τελικά ακολουθήσαμε τη διαδικασία που προτείνουν, το PC δούλευε μόνο όταν έπρεπε (τέρμα το folding 24/7), χαμηλές θερμοκρασίες χώρου μήπως και γίνει κάτι καλύτερο.

Μια εβδομάδα μετά, τα πράγματα φαίνεται να έχουν βρει μια σταθερά, οι 200 ώρες κοντεύουν να περάσουν, παρόλα αυτά τα πράγματα δεν είναι όπως τα περιμέναμε. Προφανώς η ποσότητα που βάλαμε ήταν πολύ παραπάνω από αυτή που πρέπει. Οι θερμοκρασίες ήταν 1 με 2 βαθμούς πάνω, σε idle και load, ενώ η μετάβαση των θερμοκρασιών από load σε idle φαινόταν να κρατάει περισσότερο χρόνο.

Το αποτέλεσμα, σαφώς μη ικανοποιητικό, και ήταν κάτι που το περιμέναμε άλλωστε. Όλα στο χέρι ξανά λοιπόν, και πάλι από την αρχή.

 

Δοκιμάζοντας ξανά...

 

Βγάλαμε το μπλοκ ξανά, και αυτή τη φορά το θέαμα ήταν φυσικά διαφορετικό.

 

7.jpg

 

Η Arctic Silver 5 φαίνεται να έχει διεισδύσει καλύτερα, η κοιλότητα στο κέντρο συνεχίζει να υπάρχει, ενώ σε κάποια σημεία τοπικά δείχνει να υπάρχει υπερβολική συγκέντρωση υλικού.

 

8.jpg

 

Και στον πυρήνα, μια από τα ίδια. Η κοιλότητα κάνει εμφανή την ύπαρξη της, αλλάζοντας το χρώμα του πυρήνα στις άκρες που το υλικό είναι περισσότερο.

Αφού καθαρίσαμε το μπλοκ και το τσιπ ξανά, δοκιμάσαμε να ακολουθήσουμε τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρίας.

 

9.jpg

 

Προσπαθήσαμε να βάλουμε όσο το δυνατό λιγότερο, δημιουργώντας μια κατά το δυνατό λεία επιφάνεια επαφής μεταξύ του μπλοκ και του πυρήνα.

 

10.jpg

 

Σίγουρα καλύτερα από πριν, τουλάχιστο έτσι φαίνεται. Αυτή τη φορά το υλικό δείχνει να έχει μπει καλύτερα επάνω στον τσιπ, γεμίζοντας την προβληματική κοίλη περιοχή στο κέντρο, ενώ το πάχος του υλικού είναι μικρότερο στις άκρες.

Η δοκιμή

 

Αυτή τη φορά, κάποια πράγματα τα περιμέναμε. Η διάφορα των +5 βαθμών είναι πάλι εδώ, μετά την πρώτη μέρα τα πράγματα δείχνουν να φτιάχνουν, αλλά δεν υπάρχει λόγος για εξαγωγή συμπερασμάτων πριν περάσουν οι περίφημες 200 ώρες.

 

Το σύστημα στο οποίο έγινε η δοκιμή

 

  • Μητρική: Abit nf7-s rev2
  • Επεξεργαστής : AMD Athlon XP 1800+
  • Μνήμες: 2x256 Kingston PC3200
  • Τροφοδοτικό: Chieftec HPC-360-202
  • Κάρτα Γραφικών: Connect 3D 9500 non pro
  • Σκληρός Δίσκος: Maxtor 6L040J2
  • Λειτουργικό Σύστημα: Windows 2000 sp4

 

Και στις 2 περιπτώσεις (άσπρη σιλικόνη και Arctic Silver 5), χρησιμοποιήσαμε το Toast, ένα πρόγραμμα το οποίο πραγματικά δημιουργεί ακραίες καταστάσεις στον υπολογιστή μας (εντάξει, για τα Ρ4 με ΗΤ δεν ισχύει αυτό).

Πρώτα με την άσπρη σιλικόνη.

 

11.gif

 

Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η θερμοκρασία του δωματίου κατά τις δόκιμες και στις 2 περιπτώσεις, κυμαίνονταν μεταξύ 22.5-23 βαθμών Κέλσιου.

 

12.gif

 

Ακόμα κι αν το αφήσαμε να τρέξει για περισσότερη ώρα, το toast δεν κατάφερε να δείξει κάποια ιδιαίτερη διάφορα ανάμεσα στα δυο υλικά.

Στη συνεχεία, αφήσαμε το σύστημα να επανέλθει σε idle.

 

13.gif

 

Το ίδιο φυσικά κάναμε και με την Arctic Silver 5

 

14.gif

 

Οι διάφορες, πολύ μικρές, αν υπάρχουν. Με την Arctic Silver 5, το σύστημα φαίνεται να επιστρέφει στην (ίδια) idle θερμοκρασία, με ελαφρά πιο γρήγορους ρυθμούς, ξεκινώντας από την ίδια full load θερμοκρασία.

Στο σημείο αυτό, δε θα πρέπει να ξεχνάμε, ότι αυτός ο τρόπος μέτρησης κάθε άλλο παρά αξιόπιστος μπορεί να θεωρηθεί. Αφενός δεν υπάρχουν οι σταθερές συνθήκες περιβάλλοντος που μπορούν να δημιουργηθούν μόνο σε ένα εργαστήριο, από την άλλη οι μητρικές δεν είναι και ο καλύτερος τρόπος για να μετράς θερμοκρασίες σε ένα τσιπ. Εκτός αυτού, η ακρίβεια ενός βαθμού της κλίμακας Κελσίου των μητρικών και των προγραμμάτων, ελαχιστοποιεί τις όποιες διάφορες.

 

 

Επίλογος

 

 

Η ερώτηση προφανής: Τελικά αξίζει τα λεφτά της; Δε θα λέγαμε πως δεν τα αξίζει. Είναι ένα προϊόν που έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη εκατομμυρίων χρηστών σε όλο το κόσμο, και έχει ιστορία χρόνων μέσα στην κοινότητα. Άλλωστε η δική μας γνώμη, δε φτάνει για να αλλάξει την πεποίθηση του κοινού, έχοντας δει στην πράξη τι κάνει το εν λόγω προϊών.

 

Ξεκινώντας από τον ισχυρισμό για «3-12 βαθμούς πτώση θερμοκρασίας», δεν επιβεβαιώθηκε. Φυσικά και δε φταίει γι αυτό η Arctic Silver 5. Έπραξε όσα υποστηρίζει η εταιρεία, μην ξεχνάμε ότι η περίοδος «στρωσίματος» των 200 ωρών και οι διάφορες που υπάρχουν στη θερμοκρασία κατά την περίοδο αυτή διαπιστώθηκαν στην πράξη. Χρειάζεται όμως την τραχύτητα της ψήκτρας ή του μπλοκ, για να αποδείξει ότι είναι καλύτερη από τις άλλες. Σε μια γυαλισμένη επιφάνεια, ακόμα και η απλή σιλικόνη είναι αρκετή.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Το review είναι online. Απολαύστε υπεύθυνα :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλα τα λεγα εγω οτι το τζατζικι που περνουμε με το κιλο απο μαγαζια με ηλεκτρονικα ειδη ηταν μια χαρα....Εαν και δεν ξερω τι παιζετε με το στρωσιμο της θερμαγωγιμης τα αποτελεσματα δεν με ικανοποιησαν πιστευα , θεωρωντας βεβαια οτι η κεραμικ μου εχει δωσει διαφορα , οτι θα ειχαν κανα 3 βαθμους διαφορα.Δεν μενει παρα να δοκιμασω και με παστα του κιλου και στο συστημα μου και εαν παλι εχω την ιδια θερμοκρασια σε φουλ τοτε τζατζικι all the way....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Αρχική απάντηση από Vagouridis

Καλα τα λεγα εγω οτι το τζατζικι που περνουμε με το κιλο απο μαγαζια με ηλεκτρονικα ειδη ηταν μια χαρα....Εαν και δεν ξερω τι παιζετε με το στρωσιμο της θερμαγωγιμης τα αποτελεσματα δεν με ικανοποιησαν πιστευα , θεωρωντας βεβαια οτι η κεραμικ μου εχει δωσει διαφορα , οτι θα ειχαν κανα 3 βαθμους διαφορα.Δεν μενει παρα να δοκιμασω και με παστα του κιλου και στο συστημα μου και εαν παλι εχω την ιδια θερμοκρασια σε φουλ τοτε τζατζικι all the way....

Δίκιο έχεις σ' αυτά που λές και γω πηγαίνοντας από τη ceramique στην 5 η μόνη διαφορά που είδα ήταν στο ωραίο κατά τα άλλα ασημί χρώμα της 5

Share this post


Link to post
Share on other sites

πριν διαβασω ποιος το εχει γραψει,

ημουν ΣΙΓΟΥΡΟΣ οτι ηταν ο 38.45 απο πισω....λογω φωτογραφιων...

Nice macro Jim....

ποια μηχανουλα?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Βασικα πιστευω οτι η θερμοαγωγιμη δεν κανει διαφορα εφοσον εχει γινει παρα πολυ καλο λαππινγκ στις ψυκτρες-επεξεργαστη. Σε περιπτωση ομως που δεν εχει γινει λαππινγκ τοτε πιστευω οτι εχει διαφορα.

Εκτος αυτου να μην ξεχναμε οτι ειναι πολλες θερμοαγωγιμες(αν οχι ολες) που χανουν την ιδιοτητα τους με τον χρονο και πρεπει να αλλαζονται πιο τακτικα απ'οτι εμεις πρατουμε.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Αρχική απάντηση από DJD

Το review είναι online. Απολαύστε υπεύθυνα :)

Λες και θα πιούμε ουίσκι :p!!!!!

Εγώ πάντως μια αρτικ 3 εχω εδώ και 1,5 χρόνο + ακόμα δεν μου έχει τελείωσει... Εχω βάλει και μπόλικες φορές σε διάφορα pc... Οταν τελειώσει θα πάρω καμια τετοια.... :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Τζατζικι μια ζωη χρησιμοποιω...σε σωληναριο των 50ml

Share this post


Link to post
Share on other sites
Αρχική απάντηση από unseen

Τζατζικι μια ζωη χρησιμοποιω...σε σωληναριο των 50ml

Εσυ που παιζεις και σε μειον ομως θα ηταν καλο να βαζεις μονο κεραμικ

Εχει διαφορα

Share this post


Link to post
Share on other sites
Αρχική απάντηση από Shidokanjohn

Εσυ που παιζεις και σε μειον ομως θα ηταν καλο να βαζεις μονο κεραμικ

Εχει διαφορα

Θα συμφωνήσω με τον shido σε αυτό... η ceramique δείχνει να μην χάνει τα χαρακτηριστικά της στους -.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Αρχική απάντηση από Zarras [Σήμερα, στις 13:43]

ποια μηχανουλα?

Nikon CoolPix 2000

Share this post


Link to post
Share on other sites

Οι πάστες του κιλού δυστυχώς οι πιο πολλές χάνουν την υγρασία τους με το καιρό και γίνονται σκόνη.

Mπράβο για το review παίδες, αν και δε το διάβασα, λίγο που το τσέκαρα φαίνεται κατατοπιστικότατο.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Miα που κανατε ολον αυτο το κοπο δε βαζατε κ την ceramique μεσα.

Πολλοι ειναι αυτη που προτημανε τη ceramique απο την as5.

Μπραβο παντως πολυ καλη δουλεια!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Αρχική απάντηση από unseen

Τζατζικι μια ζωη χρησιμοποιω...σε σωληναριο των 50ml

Des ta u2u sou re man!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Σήμερα που την έβαλα στο pc αντί της AS3 δείχνει να έχει ρίξει τη θερμοκρασία περίπου 2 βαθμούς και δεν έχουν περάσει ακόμα οι "200 ώρες". Σκέφτομαι μήπως τα παιδιά στο τεστ δεν έκαναν κάτι καλά και για αυτό τα αποτελέσματα είναι σχεδόν ίδια με το τζατζίκι. Όταν στρώσει η πάστα θα σας πω και τις διαφορές.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Παρα πολυ καλη παρουσιαση παιδια, καλυτερη και απο τα περισσοτερα αρθρα που εχουν γραφτει απο ξενα sites. Μια μικρη προταση/απορια μονο. Ποια ψυχτρα χρησιμοποιηθηκε κατα την παρουσιαση? Μηπως η AS5 αποδιδει αισθητα καλυτερα σε υψηλης αποδοσης ψυχτρα/φαν ενω μια μετρια ψυξη (ψυχτρα/φαν) περιοριζει την διαφορα μεταξυ των υλικων?

Δηλαδη, μηπως ο ρυθμος μεταφορας θερμοτητας της AS5 δεν εφτασε στα αναμενομενα ορια του με την παρουσα ψυχτρα?

Και παλι συγχαρητηρια για το αρθρο :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

χμ... συγνωμη για την παραλειψη. :o

δεν προκειται για ψυκτρα, αλλα για μπλοκ, και συγκεκριμενα το Gemini high volume , το οποιο γυαλισαμε εδω

το τσιπ ηταν ενας 1800+ dtlc στα 2455 με 1,9 βολτ, που συμφωνα με το www.benchtest.com εκλυει περιπου 115 watt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Δεν νομιζω τοτε οτι τιθεται θεμα...την φτασατε σιγουρα στα ορια της την AS5 ειδικα οταν στον ξενο τυπο την δοκιμαζουν επι το πλειστον με αερα και οχι με νερο. Ετσι στα ψηλα και με μπολικα βολτ :T:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Πέρασαν αισίως οι 200+ ώρες.

Αρχικά πρέπει να παρατηρήσω ένα σφάλμα μου. Το ανεμιστηράκι της CPU είναι με θερμίστορ, κάτι που σημαίνει ότι δε δουλεύει σε στάνταρ στροφές.

Πέραν αυτού βλέπω διαφορές από την προηγούμενη ArticSilver της τάξης των 2-3 βαθμών. Οι θερμοκρασίες μετριούνται με ένα θερμίστορ του DigitalDoc5 που είναι σε επαφή με το die, μιας και δεν εμπιστεύομαι τις μετρήσεις της κάθε μητρικής.

Αυτή τη στιγμή σε full load (ολιμερίς F@H) έχω 54,5 βαθμούς με θερμοκρασία δωματίου 33. Όχι κι άσχημα με μία μικρή πλην χάλκινη ψυκτρούλα και το ThermalTake να βαράει από πάνω της...

Μόλις μου έρθει το W/C από τον eleven σκέφτομαι να κάνω το ίδιο με τεστ, πιο προσεκτικά πλέον, με μεγαλύτερο o/c και να δω ακριβώς πόση διαφορά έχουν οι 2 πάστες μεταξύ τους.

Share this post


Link to post
Share on other sites

γυαλισε τις επιφανειες. εχει διαφορα :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.