Jump to contentΕΕΤΤ: Ταχεία πορεία ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας


Kokolikos

Recommended Posts

Δελτίο Τύπου: Ταχεία πορεία ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας

* 300.000 τοπικοί βρόχοι σε εναλλακτικούς παρόχους

* 1.000.000 ευρυζωνικές συνδέσεις

* πάνω από 9% διείσδυση ευρυζωνικότητας στον πληθυσμό της χώρας

Συνεχίζεται η ταχεία πορεία ανάπτυξης της ευρυζωνικής αγοράς στην Ελλάδα με αιχμή και βασικό όχημα την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο. Σήμερα, δύο χρόνια μετά τη ψήφιση του νέου τηλεπικοινωνιακού νόμου, οι Τοπικοί Βρόχοι που έχουν διαθέσει οι εναλλακτικοί τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι σε καταναλωτές ξεπέρασαν τις 300,000 (αύξηση 1400% από το τέλος του 2006), ο δε αριθμός των ευρυζωνικών γραμμών έχει ήδη υπερβεί το ορόσημο του 1 εκατομμυρίου (1.017.000 γραμμές, έναντι 488.000 στο τέλος του 2006, ήτοι αύξηση 108% στη διάρκεια του έτους), ενώ η διείσδυση στον πληθυσμό ξεπέρασε το 9% . Στο τέλος του 2007, οι ευρυζωνικές συνδέσεις μέσω γραμμών Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο των εναλλακτικών παρόχων άγγιξαν το 20% των συνολικών ευρυζωνικών συνδέσεων της χώρας, έναντι κάτω του 4% στο τέλος του 2006 (ένας μικρός αριθμός Τοπικών Βρόχων διατίθεται αποκλειστικά για την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας και δεν προσμετράται στις ευρυζωνικές συνδέσεις).

Σ΄ αυτήν την αύξηση της ευρυζωνικότητας το 2007 κατά 529.296 νέες ευρυζωνικές συνδέσεις συνέβαλαν η εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. και οι εναλλακτικοί πάροχοι, με ίσα περίπου ποσοστά: η μεν εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. κατά περίπου 53%, με πωλήσεις 280.000 νέων συνδέσεων ADSL, οι δε εναλλακτικοί πάροχοι κατά περίπου 47%, με πωλήσεις 249.000 νέων συνδέσεων (12,3 % από πωλήσεις συνδέσεων bitstream-χονδρικού ADSL και 34,7% από πωλήσεις συνδέσεων μέσω Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο).

Παράλληλα, τα Αστικά Κέντρα (Α/Κ) της ΟΤΕ Α.Ε. στα οποία παρέχεται σήμερα συνεγκατάσταση, ανήλθαν σε 134 (από 71 στο τέλος του 2006) εκ των οποίων πάνω από 60 βρίσκονται εκτός Αττικής γεγονός που δίνει στους εναλλακτικούς παρόχους τη δυνατότητα να επενδύσουν σε υποδομές και να καλύψουν πάνω από το 70% των συνδρομητών του δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου (δηλαδή, σχεδόν 4,000,000 συνδρομητές θα έχουν σύντομα την δυνατότητα επιλογής τηλεπικοινωνιακού παρόχου της αρεσκείας τους). Μέχρι στιγμής, η μεγάλη πλειοψηφία των τοπικών βρόχων (87%) που επιτρέπουν υψηλές ταχύτητες και νέες καινοτόμες υπηρεσίες διατίθεται στην περιοχή της Αττικής. Τη μεγαλύτερη ανάπτυξη εκτός Αττικής παρουσιάζουν οι Θεσσαλονίκη και Λάρισα ενώ μικρός αριθμός τοπικών βρόχων έχει διατεθεί μέχρι σήμερα και σε άλλες 25 πόλεις.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕΤΤ, στο τέλος Ιανουαρίου 2008 έχουν ετοιμαστεί και παραδοθεί από την ΟΤΕ Α.Ε. προς τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους πάνω από 790.000 ζεύγη καλωδίων σε όλη την χώρα. Αναφορικά με την έντονη τάση ανάπτυξης της ευρυζωνικής αγοράς, ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ, Καθηγητής Νικήτας Αλεξανδρίδης δήλωσε:

«Το γεγονός ότι οι τοπικοί βρόχοι που έχουν διατεθεί ξεπέρασαν τις 300.000, επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις που διατυπώναμε στις αρχές του 2007, δικαιώνει τις ρυθμιστικές και εποπτικές ενέργειες της ΕΕΤΤ, ενώ αποδεικνύει έμπρακτα την επιτυχή υλοποίηση από την ΟΤΕ Α.Ε. του προγράμματος συνεγκατάστασης και το επενδυτικό άνοιγμα των εναλλακτικών παρόχων σε υποδομές. Η συμβολή του Εθνικού Ρυθμιστή Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, τόσο στην αποδεσμοποίηση του Τοπικού Βρόχου (μέσω της διαμόρφωσης και αποτελεσματικής εφαρμογής ενός κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου) όσο και στην κατασκευή των χώρων φυσικής συνεγκατάστασης στα Αστικά Κέντρα της ΟΤΕ Α.Ε. (δια της εντατικής εκ μέρους του εποπτείας) υπήρξε καθοριστική και συνέβαλε τα μέγιστα στην περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, ο οποίος αποτελεί σήμερα τον μόνο κλάδο στον οποίο ο αναπτυσσόμενος ανταγωνισμός οδηγεί κάθε χρόνο σε μείωση των τιμών, αντί της αύξησης που παρουσιάζεται σε όλους τους υπόλοιπους κλάδους. Οι εναλλακτικοί πάροχοι, αξιοποιώντας τη συνεγκατάσταση και την απελευθέρωση του τοπικού βρόχου, προχώρησαν σε επενδύσεις σε υποδομές, με αποτέλεσμα να αναπτύξουν και να διαθέσουν έστω μέχρι στιγμής σε περιορισμένη κλίμακα νέα, καινοτόμα για τα ελληνικά δεδομένα, προϊόντα, προσφέροντας στον καταναλωτή μία πλειάδα επιλογών σε ανταγωνιστικές τιμές που συνδυάζουν την ευρυζωνική πρόσβαση στο Διαδίκτυο με υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας, ακόμα και με υπηρεσίες τηλεόρασης ή/ και video κατά παραγγελία μέσω Διαδικτύου. Ως αποτέλεσμα των δράσεων αυτών, το 2007 βιώσαμε μία αξιόλογη αύξηση των ευρυζωνικών συνδέσεων, η οποία όμως θα μπορούσε να ήταν ακόμα μεγαλύτερη αν όλοι οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι της αγοράς ήταν έγκαιρα και καλύτερα προετοιμασμένοι και η Πολιτεία είχε προχωρήσει σε τολμηρές και επιθετικές δράσεις που θα έφερναν άμεσα αποτελέσματα.

Μολονότι ο σημερινός ρυθμός αύξησης των ευρυζωνικών γραμμών είναι υψηλός, εντούτοις απέχει ακόμα κατά πολύ από τον επιθυμητό. Επιπλέον, εάν η Κυβέρνηση δεν υπογράψει άμεσα την εισήγηση για τα «δικαιώματα διέλευσης» που η ΕΕΤΤ μετά από κατεπείγουσα και ενδελεχή μελέτη συνέταξε και της κατέθεσε εδώ και ένα εξάμηνο (ως όφειλε από τον Ν.3431/2006 και την οποία περιμένει η αγορά τηλεπικοινωνιών ώστε να προχωρήσει στις νέες της επενδύσεις), φοβάμαι ότι υπάρχει ο ορατός κίνδυνος υπό ένα καθεστώς άναρχων διαδικασιών ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων και πανσπερμίας αυθαίρετων χρεώσεων τελών διέλευσης και χρήσης τα προγράμματα που ετοιμάζονται για τη διάδοση της ευρυζωνικότητας κυρίως στην Περιφέρεια να καθυστερήσουν σημαντικά με αποτέλεσμα, να μην κλείσει σύντομα το ψηφιακό χάσμα μεταξύ Κέντρου και Περιφέρειας στη χώρα μας και να παραμείνει η Περιφέρεια στο Διαδικτυακό σκοτάδι.

Η ΕΕΤΤ, βέβαια, θα συνεχίσει να συμβάλει με το έργο της στην ανάπτυξη της ευρυζωνικής αγοράς σε όλη την επικράτεια. Παράλληλα, για το 2008, στοχεύει στο να διασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας στις παρεχόμενες ευρυζωνικές υπηρεσίες και στην εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Οι επενδύσεις των παρόχων για την αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών (κυρίως στην Περιφέρεια), η στροφή του ενδιαφέροντός τους στην ανάπτυξη των δικτύων πρόσβασης επόμενης γενιάς οπτικών ινών, καθώς και η παροχή στους καταναλωτές βελτιωμένων προϊόντων και καλύτερης εξυπηρέτησης θα συμβάλουν προς αυτήν την κατεύθυνση».

Στα Διαγράμματα 1 και 2 που ακολουθούν παρουσιάζεται η εξελικτική πορεία της ΑΠΤΒ και της ευρυζωνικότητας στην χώρα μας. Στο Διάγραμμα 3 αποτυπώνεται ο χάρτης με τις περιοχές στις οποίες α) παρέχονται συνεγκαταστάσεις και β) έχουν διατεθεί μέχρι το τέλος του 2007 γραμμές ΑΠΤΒ.

Διάγραμμα 1 :Εξέλιξη των γραμμών Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, Δεκέμβριος 2005 Ιανουάριος 2008

attachment.php?attachmentid=29678&thumb=1&d=1202138302

Διάγραμμα 2 :Εξέλιξη των Ευρυζωνικών Γραμμών, Δεκέμβριος 2005 Δεκέμβριος 2007

attachment.php?attachmentid=29679&thumb=1&d=1202138302

Διάγραμμα 3: Συνεγκαταστάσεις και διάθεση τοπικών βρόχων ανά την Ελλάδα, Ιανουάριος 2008

attachment.php?attachmentid=29680&thumb=1&d=1202138692

Στις ευρυζωνικές γραμμές συγκαταλέγονται οι εξής:

* Γραμμές ADSL που βασίζονται στο υπάρχον δίκτυο της ΟΤΕ Α.Ε. και παρέχονται μέσω των γραμμών ΑΡΥΣ της ΟΤΕ Α.Ε., είτε από την ΟΤΕ Α.Ε. είτε από εναλλακτικούς παρόχους.

* Γραμμές Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ) που βασίζονται επίσης στο δίκτυο της ΟΤΕ Α.Ε. αλλά προσφέρονται αποκλειστικά από εναλλακτικούς παρόχους, και που χρησιμοποιούνται για την παροχή πρόσβασης υψηλής ταχύτητας στο Διαδίκτυο αλλά και για άλλες ενδεχομένως υπηρεσίες όπως σταθερή τηλεφωνία, συνδρομητική τηλεόραση ή Video on Demand.

* ’λλων τύπων γραμμές όπως οπτικές ίνες, μισθωμένες γραμμές, γραμμές σταθερής ασύρματης πρόσβασης, δορυφορικές ζεύξεις κλπ.

Σημειώνεται ότι στις ευρυζωνικές γραμμές δεν συγκαταλέγονται γραμμές που βασίζονται στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας τρίτης γενιάς (mobile broadband).

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 210 615 1011, κα Δ. Νικολακοπούλου, Προϊσταμένη Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων, e-mail: dnikol@eett.gr

Πηγή: ΕΕΤΤ http://www.eett.gr/

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.