Jump to content

Spam...


mech5107
 Share

Recommended Posts

Μόλις ήρθε αυτό το email...

Είπαμε spam, αλλά όχι και να σου λέει να γίνεις συνένοχος σε κομπίνα...

Ήμαρτον ρε!

P.S. Προσέξτε την άθλια μετάφραση, καλύτερα να το διαβάσετε στα αγγλικά, που βγάζει και νόημα...

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

Dear Good Friend,

I have not considered this medium to be the best manner to have approached you on this issue being that the internet has been greatly abused over the recent years and is very unsecured for information of vital importance like this. I have decided to take the chance knowing that no other means could have been faster to reach you than the e-mail.

I am a Staff of a financial institution in London, and the accounting officer to a deceased customer.I have an abandoned (dormant) account belonging to my deceased customer by the name Mr. Anatoliy Ivanov N., a British resident who died on a plane crash Nine years (9yrs) ago.

The sum in his abandoned account is about Ten Million Seven Hundred and Fifty Thousand British Pounds Sterling (GBP 10,750,000). And I have thoroughly conducted serious investigations and enquiry which enabled me to know that the deceased customer (Anatoliy Ivanov N.) had no relatives and there is nobody to forward any claim over this money in his account.

Therefore, I have decided to claim this Money since the

deceased customer has no relatives. Please, I need you to act as the "NEXT OF KIN" (Relative).I will use my influence as an executive staff of this bank to protect your integrity and safety.Your share in this business is 30% of the total sum in this account.5% is for other expenses and 65% will be for I and a few other colleagues here at the bank.

Your own money (share) will be transferred to your account of

your choice.

I look forward to your fast and favourable

response.

Best regards,

Clive

Αγαπητή φίλη,

Έχω αυτό το μέσο δεν θεωρείται ότι είναι το καλύτερο τρόπο για να έχουν προσεγγίσει σας για αυτό το θέμα είναι ότι το internet έχει σε μεγάλο βαθμό κατάχρηση της τα τελευταία χρόνια και είναι πολύ ανασφάλιστων για πληροφορίες ζωτικής σημασίας όπως αυτό. Έχω αποφασίσει να ακολουθήσει την ευκαιρία να γνωρίζουν ότι δεν υπάρχουν άλλα μέσα θα μπορούσαν να έχουν πιο γρήγορα να σε βρω από το e-mail.

Είμαι Προσωπικό του ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο Λονδίνο, και ο υπόλογος για τον αποθανόντα customer.I έχουν εγκαταλειφθεί (αδρανή) που ανήκουν σε λογαριασμό πελάτη μου θανόντος από το όνομα Κος Anatoliy N. Ivanov, Βρετανός κάτοικος ο οποίος πέθανε σε αεροπορικό δυστύχημα Εννέα χρόνια (9yrs) πριν.

Το ποσό του λογαριασμού είναι περίπου εγκαταλειφθεί δέκα εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες Λίρες Μ. Βρετανίας (GBP 10750000). Και έχω επιμελώς σοβαρές έρευνες που διεξάγονται και πληροφοριών που μου έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίζουν ότι ο αποθανών πελάτη (Anatoliy Ivanov Ν.) δεν είχαν συγγενείς και δεν υπάρχει ψυχή του να διαβιβάσει οποιαδήποτε αξίωση πάνω από αυτά τα χρήματα στο λογαριασμό του.

Γι 'αυτό, αποφάσισε να διεκδικήσει τα χρήματα από την

θανόντος πελάτης δεν έχει συγγενείς. Παρακαλώ, θέλω να σας ενεργεί ως ο "πλησιέστερος συγγενής" (σχετική). Θα χρησιμοποιήσω μου επιρροή ως στελέχη αυτής της τράπεζας για να προστατέψουμε την ακεραιότητα και την safety.Your μερίδιο σε αυτή την επιχείρηση είναι το 30% του συνολικού ποσού σε account.5% αυτό είναι για άλλα έξοδα και το 65% θα είναι για λίγες μου και άλλοι συνάδελφοι εδώ στην τράπεζα.

Τα δικά σας χρήματα (μετοχή) θα μεταφερθεί στο λογαριασμό σας της

επιλογής σας.

Ανυπομονώ να σας γρήγορα και ευνοϊκές

απάντηση.

Με τις καλύτερες ευχές,

Clive

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.