Jump to content
 • Latest Reviews

  All Reviews
 • Articles

  Manage articles

  Latest news

 • 4 0
  article-image

  Η Ευρωπαϊκή επιτροπή επιλέγει το Signal για την ασφαλή ανταλλαγή μηνυμάτων

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε οδηγία στο προσωπικό της  να μεταβεί στην  εφαρμογή κρυπτογραφημένων μηνυμάτων ανοιχτού κώδικα Signal, σε μια κίνηση που αποσκοπεί στην αύξηση της ασφάλειας των επικοινωνιών της.
   
  Σύμφωνα με το Politico, το Signal δεν θα χρησιμοποιηθεί για όλες τις επικοινωνίες. Τα κρυπτογραφημένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα χρησιμοποιηθούν για την αποστολή μη διαβαθμισμένων αλλά ευαίσθητων πληροφοριών και τα διαβαθμισμένα έγγραφα θα χρησιμοποιούν ακόμα πιο αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Το Signal, εν τω μεταξύ, προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για εξωτερικές επικοινωνίες μεταξύ προσωπικού και ανθρώπων εκτός του οργανισμού.
  Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη προσπάθεια της ΕΕ  να ασφαλίσει τις επικοινωνίες της.  Τον Ιούνιο του 2018, η BuzzFeed News ανέφερε ότι  από την πρεσβεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μόσχα είχαν υποκλαπεί πληροφορίες από το δίκτυό της. Αργότερα εκείνο το έτος, οι New York Times ανέφεραν ότι το δίκτυο διπλωματικών επικοινωνιών της ΕΕ είχε χακαριστεί κατά τη διάρκεια 3 ετών.
   
  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι ο μόνος κυβερνητικός φορέας που ενημερώνει το προσωπικό της για να μεταβεί στο Signal. Τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Guardian ανέφερε ότι το κυβερνόν κόμμα του Ηνωμένου Βασιλείου, οι Συντηρητικοί, έστειλε  μήνυμα στους βουλευτές του να μεταβούν από την υπηρεσία του WhatsApp σε Signal για να σταματήσει τις διαρροές.
   
  Το Signal θεωρείται γενικά ως μία από τις πιο ασφαλείς εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων. Είναι ανοικτού κώδικα, χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο από προεπιλογή και, σε αντίθεση με το WhatsApp, δεν αποθηκεύει μεταδεδομένα μηνυμάτων ή χρησιμοποιεί το σύννεφο για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας μηνυμάτων.
   
  Ο Edward Snowden είπε σε ένα σημείο ότι το χρησιμοποιεί κάθε μέρα,   ενώ η εφαρμογή έχει ακόμη και την υποστήριξη ενός από τους αρχικούς συνιδρυτές της WhatsApp.
   
  [Άδεια χρήσης περιεχομένου: CC-BY-SA]

 • 6 0
  article-image

  Επιστολή της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας σχετικά με τη νέα προκήρυξη διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια ταυτοτήτων και λοιπών εγγράφων ασφαλείας

  Στις 28/7/2019 η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ) απέστειλε ανοικτή επιστολή προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σχετικά με την ακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων.
  Προς:
  Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
  Κοιν:
  Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
  Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα
  Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης-Γραφεία Τύπου πολιτικών κομμάτων
  Αθήνα, 17/2/2020
  ΘΕΜΑ: «Νέα προκήρυξη διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια ταυτοτήτων και λοιπών εγγράφων ασφαλείας.»
  Αξιότιμοι κύριοι,
  Στις 28/7/2019 η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ) απέστειλε ανοικτή επιστολή προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σχετικά με την ακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων1.
  Στην επιστολή επισημαίναμε την επιτακτική ανάγκη σοβαρής μελέτης και ανοικτής διαβούλευσης με τους ειδικούς, κατά κύριο λόγο Πληροφορικούς, ώστε στην επόμενη προκήρυξη να επανασχεδιαστούν οι λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές του σχεδιαζόμενου πληροφοριακού συστήματος, ώστε αυτό να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί:
   
  με βάση τις αρχές των ανοικτών προτύπων,
  με διασφάλιση της διαλειτουργικότητας με τα υφιστάμενα ή μελλοντικά πληροφοριακό συστήματα του δημόσιου τομέα,
  με έλεγχο των προδιαγραφών διασφάλισης της πρόσβασης και ασφάλειας των δεδομένων,
  με μέριμνα για τη διασφάλιση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πολιτών, βάσει της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
   
  Η υπόθεση έχει ήδη εκδικαστεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας ως προς τη σκοπιμότητα κάποιων από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου συστήματος, όπως η ενσωμάτωση προσωπικών δεδομένων μη απαραίτητων για την ταυτοποίηση των πολιτών και η ύπαρξη τεχνολογίας ασύρματης μετάδοσης (RFID chip)2.
   
  Δυστυχώς, βρισκόμαστε για άλλη μια φορά μπροστά σε διαδικασία παρόμοια με την προηγούμενη. Παρατηρούμε τις εξελίξεις επί της νέας διαγωνιστικής διαδικασίας3 και διαπιστώνουμε ότι οι ίδιες συνθήκες που είχαμε σχολιάσει και τότε επικρατούν και σήμερα. Αντί οι προδιαγραφές να γίνουν πιο διάφανες και δημόσια προσβάσιμες, η νέα προκήρυξη διαγωνισμού γίνεται εντελώς στοχευμένα και “κλειστά”, με ενημέρωση μόνο συγκεκριμένου μικρού συνόλου υποψήφιων εταιριών και με την προσθήκη υποστήριξης λειτουργιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, έτσι ώστε το έργο να είναι σύμφωνο με την απόφαση του ΣτΕ – αντί οι απαιτούμενες λειτουργίες να καθορίσουν τα δεδομένα και τις τεχνολογίες που είναι απαραίτητα για την υλοποίησή τους4, όπως διδάσκεται στην Πληροφορική και ειδικότερα στην Τεχνολογία Λογισμικού (Software Engineering) στα Πανεπιστήμια όλου του κόσμου.
   
  Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, “…η αναθέτουσα αρχή, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, απέστειλε σε 26 επιχειρήσεις επιστολές με τις οποίες ζητείται να προσέλθουν να παραλάβουν την προκήρυξη του σχετικού έργου αλλά και να υπογράψουν τις σχετικές συμβάσεις μη αποκάλυψης των σχετικών πληροφοριών της προκήρυξης του έργου…”5 Η διαδικασία έναρξης κατάθεσης των προσφορών έχει προγραμματιστεί για τις 3 Μαρτίου, παρότι ήδη εγείρονται νομικές ενστάσεις ως προς τον τρόπο αιτιολόγησης του συγκεκριμένου διαγωνισμού ως “απόρρητου”, κάτι που καθορίζει εντελώς διαφορετική διαδικασία σε σχέση με τις κανονικές προμήθειες Δημοσίου6.
   
  Πιο συγκεκριμένα, με την υπουργική απόφαση 8200/0 – 181623/ΦΕΚ Β 1357/19.4.2019 ορίστηκαν οι προδιαγραφές του νέου δελτίου ταυτότητας και χαρακτηρίστηκαν ως απόρρητες και μη δημοσιοποιήσιμες. Λίγο καιρό αργότερα πληροφορηθήκαμε ότι ματαιώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία προμήθειας ταυτοτήτων διότι “…οι προδιαγραφές του συστήματος, οι οποίες υποτίθεται ότι είναι απόρρητες, ήδη κυκλοφορούσαν στην αγορά”7. Είχαμε σχολιάσει τότε ότι τα πληροφοριακά συστήματα του δημόσιου τομέα θα πρέπει να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται με βάση ανοικτά πρότυπα (open standards), όπως σε κάθε άλλη σύγχρονη χώρα. Παρόλα αυτά, με την επανέναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας διαπιστώνουμε ξανά απόρρητες και μη δημοσιοποιήσιμες προδιαγραφές.
   
  Επί της ουσίας, πουθενά δεν τεκμηριώνεται επιστημονικά ο λόγος που οι προδιαγραφές του εν λόγω συστήματος κρίνονται απόρρητες. Ακόμα και για συστήματα εθνικής άμυνας και κρίσιμων υποδομών, ο απόρρητος χαρακτήρας κάποιων τεχνικών χαρακτηριστικών κρίνεται σκόπιμος μόνο σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ένα σύστημα εθνικής ηλεκτρονικής ταυτότητας για τους πολίτες όχι μόνο δεν πρέπει να είναι “κλειστό” σύστημα, αλλά αντίθετα επιβάλλεται να βασίζεται σε ανοικτά πρότυπα, τόσο στην ανάπτυξη όσο και στη λειτουργία του.
   
  Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων και έργων ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) με βάση τα ανοιχτά πρότυπα εξασφαλίζει -μεταξύ άλλων- τον ενδελεχή έλεγχο των προδιαγραφών και των προτεινόμενων λύσεων, τη διαφάνεια κατά την παραλαβή και την εύρυθμη λειτουργία των έργων αυτών, καθώς καθίσταται εφικτή ο λεπτομερή διαδικασία επικύρωσης (acceptance tests, code audits)8 από ειδικούς εμπειρογνώμονες που θα παραλάβουν τα τελικά παραδοτέα του έργου, αλλά και σε όλα τα στάδια ανάπτυξής του. Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα αποτελεσματικής επικαιροποίησης, αναβάθμισης και ευχερέστερης μελλοντικής συντήρησής του χωρίς εξαρτήσεις από συγκεκριμένους προμηθευτές, όπως επίσης και τη δυνατότητα διασφάλισης των απαιτούμενων επιπέδων ελέγχου ποιότητας (software quality assurance – SQA) και ασφάλειας της πρόσβασης, βάσει της υφιστάμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
   
  Πληροφορούμαστε ότι οι προσδοκίες για το νέο σύστημα ταυτοτήτων είναι υψηλές και ότι η ταυτότητα της Εσθονίας επιλέχθηκε ως μοντέλο για τις νέες ελληνικές ψηφιακές ταυτότητες9. Αν και θετικό ως βήμα, διαφωνούμε με την επιμονή σε “κλειστά” και ιδιοταγή/εμπορικά (proprietary) πρότυπα, τα οποία δεσμεύουν στο διηνεκές τις σχεδιαστικές και αρχιτεκτονικές προσεγγίσεις του προμηθευτή και δεν επιτρέπουν την εξέταση και τον έλεγχό τους από εμπειρογνώμονες ή ανεξάρτητους αξιολογητές, ενώ μπορεί να διαθέτουν “τρύπες” ασφάλειας10, να δημιουργούν νόθευση του ανταγωνισμού και να οδηγούν σε συνεχή εξάρτηση από συγκεκριμένο προμηθευτή για την συντήρηση ή την αναβάθμισή τους. Υπενθυμίζουμε τους κινδύνους αυτούς επίσης με το παράδειγμα της Εσθονίας που αναγκάστηκε να μηνύσει11 την ανάδοχο εταιρία των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων Gemalto, η οποία φαίνεται να λαμβάνει μέρος και στον ελληνικό διαγωνισμό12, για τα πολυετή κενά ασφάλειας του συστήματος που παρέδωσε.
  Τελικά, τα ερωτήματα που τίθενται είναι τα εξής:
   
  Ποιος επιθυμεί να προμηθευτεί ένα πληροφοριακό σύστημα που θα διαχειρίζεται τα πιο κρίσιμα προσωπικά δεδομένα των πολιτών, στο οποίο μόνο ο ιδιώτης προμηθευτής θα μπορεί να επέμβει, να ελέγξει, να αναβαθμίζει και να συντηρεί;
  Πώς διασφαλίζεται ότι έτσι δεν θα επιτραπεί σε ιδιώτη προμηθευτή να έχει πλήρη πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα όλων των πολιτών ή στον τρόπο χρήσης ή επεξεργασίας τους;
  Εφόσον οι νέες ταυτότητες πρόκειται να ενσωματώνουν και διαδικασίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ποια είναι η μελέτη εκτίμησης ρίσκου ως προς την ασφάλεια των πολιτών, όπως για παράδειγμα η “κλοπή ταυτότητας” (identity theft)13 μέσω κακοτεχνίας ή “τρύπας” ασφάλειας, όπως αυτή που διαπιστώθηκε στην Εσθονία;
   
  Επιπλέον, η πρόφαση ότι λόγω του ότι πρόκειται για κρίσιμο πληροφοριακό σύστημα υποδομής θα πρέπει οι προδιαγραφές του να παραμείνουν μυστικές αποτελεί επιστημονική και τεχνολογική ανακρίβεια που αποκαλύπτει είτε παντελή άγνοια του αντικειμένου είτε σκόπιμο αποκλεισμό των ειδικών του κλάδου από την κριτική αξιολόγηση των προδιαγραφών του έργου.
  Επισημαίνουμε για μια ακόμη φορά το παγκοσμίως αποδεκτό και προφανές:
   
  (Kerckhoffs’s principle, 1883)14: “A cryptosystem should be secure even if everything about the system, except the key, is public knowledge.”
  (Shannon’s maxim, 1949)15: “One ought to design systems under the assumption that the enemy will immediately gain full familiarity with them.”
   
  Με άλλα λόγια: Κανένα σύστημα ασφάλειας, ειδικά σε θέματα κρυπτογράφησης και ψηφιακών υπογραφών, δεν βασίζει την ορθότητα και την αξιοπιστία του στο αν οι αλγόριθμοι και οι υλοποιήσεις του είναι ανοικτά διαθέσιμες ή όχι. Το αντίθετο, έχει αποδειχθεί ότι η ανοικτότητα ενισχύει σημαντικά την αξιοπιστία τους, τον έγκαιρο εντοπισμό αδυναμιών και σφαλμάτων, καθώς και την έγκαιρη ενημέρωση των αρμόδιων φορέων και των πολιτών όταν εντοπιστεί οποιοδήποτε πρόβλημα ασφάλειας. Το γεγονός και μόνο ότι κάποιοι εξακολουθούν να διατυπώνουν τη μη-προσβασιμότητα στις προδιαγραφές ως προϋπόθεση για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του συστήματος αποτελεί απόδειξη της προχειρότητας και του νέου αυτού διαγωνισμού, σε ανησυχητικό επίπεδο για το τι ακριβώς θα παραδοθεί και πως θα λειτουργεί τελικά.
   
  Ως επιστημονικός και επαγγελματικός φορέας των Πληροφορικών της χώρας, καλούμε την Πολιτεία:
  να δημοσιεύσει άμεσα τις προδιαγραφές του νέου συστήματος,
  να ξεκινήσει δημόσια διαβούλευση επί αυτών,
  να ορίσει ανοικτή διαδικασία ελέγχου και επικύρωσης του συστήματος που θα παραδοθεί, έτσι ώστε η ακαδημαϊκή κοινότητα και κάθε άλλος ειδικός στον τομέα της ασφάλειας και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων να επιβεβαιώσει πως το σύστημα πληρεί τις απαιτήσεις.
   
  Σε διαφορετική περίπτωση είναι σχεδόν βέβαιο ότι το νέο αυτό εγχείρημα θα αποτύχει, όχι μόνο σε επίπεδο λειτουργικότητας αλλά κυρίως με εξαιρετικά μεγάλο ρίσκο για την ασφάλεια του συνόλου των προσωπικών δεδομένων των πολιτών.
   
  Αυτή τη φορά δεν θα πρόκειται απλώς για τη διαρροή των φορολογικών φακέλων 9,5 εκατ. πολιτών16, όπου το τελικό αποτέλεσμα ήταν απλώς ένα ελάχιστο πρόστιμο προς τον αρμόδιο κρατικό φορέα (Γ.Γ.Π.Σ.) που πληρώθηκε από τους ίδιους τους θιγόμενους πολίτες, αλλά για κάτι πολλαπλάσια σοβαρότερο και επιζήμιο για όλους μας.
   
  Το ΔΣ της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ)
  Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας, Τ.Θ. 13801, Τ.Κ. 10310, Αθήνα
  E-mail: info<στο>epe.org.gr – Τηλέφωνο: 698 172 3690
  1 https://www.epe.org.gr/index.php?id=19&tx_ttnews[tt_news]=11832&cHash=bc57aeecc34360f4745d811aa205c0a9
  2 https://www.cnn.gr/news/ellada/story/199406/symvoylio-tis-epikrateias-prasino-fos-gia-tis-nees-taytotites
  3 http://www.ictplus.gr/default.asp?pid=30&rID=65052&ct=0&la=1
  4 ISO/IEC 25010:2011 [ISO/IEC 25010:2011] Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models.
  5 https://www.kathimerini.gr/1057609/article/oikonomia/epixeirhseis/stis-3-martioy-2020-h-ypovolh-prosforwn-gia-tis-nees-taytothtes
  6 https://www.kathimerini.gr/1063405/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/nomiko-keno-proekyye-ston-diagwnismo-gia-tis-nees-taytothtes
  7 http://www.ictplus.gr/default.asp?pid=30&rID=62227&ct=0&la=1
  8 ISO/IEC/IEEE 29119-1-2013: Software and Systems Engineering – Software Testing – Part 1: Concepts and Definitions (ISO: 2013).
  9 https://www.tanea.gr/2019/11/22/greece/nees-taytotites-ola-ta-stoixeia-mazi-enas-arithmos-kai-ena-yper-tsip/
  10 https://www.efsyn.gr/themata/infowar/231378_i-asfaleia-dedomenon-paei-synnefo
  11 https://www.reuters.com/article/estonia-gemalto/estonia-sues-gemalto-for-152-mln-euros-over-id-card-flaws-idUSL8N1WD5JZ
  12 https://www.kathimerini.gr/1057609/article/oikonomia/epixeirhseis/stis-3-martioy-2020-h-ypovolh-prosforwn-gia-tis-nees-taytothtes
  13 https://en.wikipedia.org/wiki/Identity_theft
  14 Kerckhoffs, Auguste (January 1883). «La cryptographie militaire» [Military cryptography]. Journal des sciences militaires [Military Science Journal] (in French). IX: 5–83.
  15 Shannon, Claude (4 October 1949). «Communication Theory of Secrecy Systems». Bell System Technical Journal. 28: 662.
  16 https://www.epe.org.gr/index.php?id=19&tx_ttnews[tt_news]=2499&cHash=8328d35d984f6cf2cd66723d41e84a28
  Αρχεία: L20-0217-01V1_ηλεκτρ_ταυτότητες-προδιαγραφές.pdf
   
  [Άδεια χρήσης περιεχομένου: CC-BY-SA]
   

 • 1 0
  article-image

  Επιτέλους, δυνατότητα επεξεργασίας εγγράφων Libre Office σε Android και iOS, μέσω του Collabora Office

  Χρησιμοποιείτε το Libre Office και περιμένατε εδώ και καιρό τη δυνατότητα επεξεργασίας των εγγράφων σας και σε συσκευές Android ή iOS; Αν ναι, τότε η κυκλοφορία του Collabora Office θα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα.
   
  To Collabora Office είναι δωρεάν και ανοικτού λογισμικού σουίτα Office για το Android και το iOS. Βασίζεται στο Libre Office και αναπτύσσεται εν μέρη από την εταιρεία συμβούλων ανοικτού λογισμικού, Collabora.
   
  Σε αντίθεση με τις έως τώρα "LibreOffice for Android" εφαρμογές, το Collabora Office είναι ένα εργαλείο με πλήρη χαρακτηριστικά και όχι ένας απλός viewer εγγράφων.
   

   
  Η διεπαφή χρήστη είναι ειδικά φτιαγμένη για την επεξεργασία εγγράφων σε κινητές συσκευές, με την αφή, και δανείζεται στοιχεία από τη διεπαφή του Collabora Online. Αυτά τα χαρακτηριστικά, μαζί με άλλες βελτιώσεις κάνουν το Collabora Office ιδιαίτερα εύχρηστο σε μικρές οθόνες, με το ένα χέρι.
   
  Η εφαρμογή επίσης λειτουργεί εξ ολοκλήρου offline, δεν απαιτεί δηλαδή σύνδεση μέσω δεδομένων δικτύου ή WiFi. Υπάρχει, όμως, η δυνατότητα διασύνδεσης με cloud storage υπηρεσίες, όπως το NextCloud.
   
  H Collabora δηλώνει ότι το Collabora Office επιτρέπει "την επεξεργασία εγγράφων απευθείας στο κινητό τηλέφωνο ή tablet και εγγυάται την προστασία της ιδιωτικότητάς σας, ενώ σας προσφέρει πλήρη έλεγχο στα δεδομένα και στα έγγραφα".
   
  Η εφαρμογή μπορεί να ανοίξει και να αποθηκεύσει ακριβώς τα ίδια έγγραφα που το Libre Office ανοίγει και αποθηκεύει, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πανταχού παρόντα .doc, .docx, .odt.
   
  Εάν επιθυμείτε να δοκιμάσετε την εφαρμογή, μπορείτε να την βρείτε διαθέσιμη στο Google Play ή στο App Store.
   

 • 6 5
  article-image

  Μπορεί κάποιος να προσβληθεί από τον κοροναϊό 2019-nCoV μέσω ταχυδρομικών αποστολών από Κίνα;

  Αν ψωνίζετε για να αναβαθμίσετε τον υπολογιστή σας ή για να αποκτήσετε τις τελευταίες προσφορές σε προϊόντα τεχνολογίας, θα έχετε διαπιστώσει ότι πολλά προϊόντα ταχυδρομούνται απευθείας από την Κίνα, ακόμα και αν έχετε παραγγείλει π.χ. μέσω Amazon, Newegg κτλ. Με τη διεθνή ανησυχία για τον κοροναϊό 2019-nCov, ίσως έχετε αναρωτηθεί αν τα ταχυδρομικά πακέτα που φτάνουν στην πόρτα του σπιτιού σας, ενδεχομένως να περιλαμβάνουν και κάτι άλλο πέρα από αυτό που παραγγείλατε...
   
  Στο Reddit, πολλοί χρήστες ρωτούν αν υπάρχει κίνδυνος για τις ταχυδρομικές αποστολές από Κίνα και οι εταιρείες προσπαθούν να δώσουν κάποιες απαντήσεις. Πριν λίγες μέρες, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) αναβάθμισε το παγκόσμιο ρίσκο για τον COVID-19 σε "πολύ υψηλό", προκαλώντας ακόμα περισσότερες ανησυχίες. Σύμφωνα, όμως, με τον Dr. Amesh A. Adalja, από το Johns Hopkins Center for Health Security, δεν υπάρχει τρόπος ο κοροναϊος να προσβάλει ένα ταχυδρομικό πακέτο και συνεπώς δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.
   
  "Η θερμοκρασία του αέρα γύρω από το πακέτο και οι διαδικασίες κατά τη μεταφορά, δεν θεωρείται ότι συμβάλλουν στην επιβίωση του ιού", ανέφερε ο Dr. Amesh A. Adalja στο Tom's Hardware.
   
  Ακόμα και αν το πακέτο σας ταχυδρομηθεί αυθημερόν από την Κίνα, οι ειδικοί πιστεύουν ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.
   
  "Υποψιάζομαι ότι ακόμα και με αυθημερόν αποστολή, οι συνθήκες μεταφοράς δεν συμβάλλουν στην επιβιωσιμότητα του ιού, καθώς χρειάζονται συγκεκριμένες περιβαλλοντικές συνθήκες για τον ιό, ώστε να παραμείνει ζωντανός. Τέτοιες συνθήκες είναι η έλλειψη έκθεσης σε UV ακτινοβολία, συγκεκριμένες θερμοκρασίες, υγρασία κτλ. Όλα αυτά δεν υπάρχουν κατά τη μεταφορά".  Ο ειδικός γιατρός συμπλήρωσε: "Οι αυθημερόν μεταφορές δεν είναι ο τρόπος που θα μεταδοθεί ο ιός και τη ανησυχία για το θέμα αυτό είναι πλήρως αστήρικτη".
   

   
  Τα παραπάνω σχόλια συμφωνούν μάλλον και με το CDC που αναφέρει ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις γνώσεις μας για τη συμπεριφορά και άλλων κοροναϊών όπως οι SARS και MERA, σαν οδηγό για τον 2019-nCoV.
   
  "Γενικά, εξαιτίας της χαμηλής επιβιωσιμότητας των κοροναϊών στις επιφάνειες, πιθανότατα υπάρχει εξαιρετικά χαμηλό ρίσκο διάδοσης μέσω προϊόντων που ταχυδρομούνται σε μια περίοδο μερών ή εβδομάδων σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος", αναφέρει η σελίδα ερωτήσεων και απαντήσεων του CDC.
   
  "Οι κοροναϊοί γενικά θεωρείται ότι διαδίδονται μέσω των σταγονιδίων του αναπνευστικού συστήματος. Προς το παρόν δεν υπάρχουν αποδείξεις που υποστηρίζουν τη διάδοση του 2019-nCoV μέσω εισαγόμενων προϊόντων και δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις στις ΗΠΑ".
   
  Ο 2019-nCoV είναι ένα κοροναϊός όπως οι SARS, MERS και HCOV και γνωρίζουμε ότι αυτοί οι ιοί μπορούν να επιβιώσουν σε επιφάνειες μέχρι και 9 μέρες. Όμως η διαδικασία απολύμανσης με νερό, ήπια αντισηπτικά και κοινώς χρησιμοποιούμενα νοσοκομειακά απολυμαντικά (π.χ. υποχλωριώδες νάτριο) είναι εύκολη και μπορεί να γίνει σε 60 δευτερόλεπτα.
   
  Εν τω μεταξύ, η ταχυδρομική εταιρεία China Post, σύμφωνα με αναφορές του Associated Press, απολυμαίνει όλα τα ταχυδρομικά γραφεία, τα αυτοκίνητα και τα κέντρα διανομής της. 
   

 • article-image

  H Samsung κυκλοφορεί τη σειρά οθονών T55 με 1000R καμπυλότητα και VA panel

  Μόλις ανακοινώθηκε από τη Samsung η σειρά οθονών T55 με καμπυλότητα 1000R και πιστοποίηση TÜV Rheinland για την άνετη θέαση. Με αναλύσεις 1080p και τυπικές λοιπές προδιαγραφές, οι οθόνες αυτές μάλλον στοχεύουν σε χρήσεις γραφείου ή οικιακού περιβάλλοντος.
   
  Η σειρά αποτελείται από τα C24T55, C27T55 και C32T55 monitors με διαστάσεις 24", 27" και 32" αντίστοιχα. Η καμπυλότητα 1000R σημαίνει ότι οι οθόνες έχουν την ίδια καμπυλότητα με το τόξο ενός κύκλου με 1 μέτρο ακτίνα, κάτι που, σύμφωνα με τη Samsung, είναι πολύ κοντά στο οπτικό πεδίο του ανθρώπινου ματιού. Αυτό σημαίνει ότι η θέαση είναι ιδιαίτερα ξεκούραστη και ο χρήστης μπορεί να αποκτήσει όλη την οπτική πληροφορία με μια ματιά. Η τεχνολογία Flicker-Free της Samsung και η διάταξη λειτουργίας χαμηλού μπλε φωτισμού συμβάλλουν στην άνεση του χρήστη και στη μείωση της κούρασης.
   
  Κάθε μοντέλο της σειράς χρησιμοποιεί ένα 1080p VA panel που χρονίζει στα 75Hz με 4ms GtG χρόνο απόκρισης, 1,193 sRGB κάλυψη και μέγιστη φωτεινότητα 250 nits. Υποστηρίζεται επίσης η τεχνολογία AMD FreeSync, κάτι που σημαίνει ότι οι οθόνες είναι κατάλληλες και για τυπικό gaming. 
   
  Στις θύρες εισόδου/εξόδου περιλαμβάνονται HDMI 1.4, DisplayPort, D-Sub, καθώς και θύρες ήχου. Δεν υπάρχουν USB θύρες. 
   
  Το σχέδιο των οθονών είναι minimal με πολύ λεπτά bezels στα άκρα και μια λεπτή 6mm μεταλλική βάση. Οι οθόνες δεν είναι συμβατές με VESA και η εργοστασιακή βάση επιτρέπει ρύθμιση tilt από -3 έως 20°.
   
  Η διαθεσιμότητα και οι τιμές δεν είναι γνωστά ακόμα.
   
  Specifications
    C24T55
  C27T55
  C35T55
  Panel
  1000R curved VA panel
  1000R curved VA panel
  1000R curved VA panel
  Screen Size / Aspect Ratio
  24 inches / 16:9
  27 inches / 16:9
  35 inches / 16:9
  Max Resolution & Refresh Rate
  1080p @ 75Hz
  1080p @ 75Hz
  1080p @ 75Hz
  Color Gamut
  1.193 sRGB, 0.884 Adobe RGB
  1.193 sRGB, 0.884 Adobe RGB
  1.193 sRGB, 0.884 Adobe RGB
  Response Time (GTG)
  4ms
  4ms
  4ms
  Brightness
  250 nits
  250 nits
  250 nits
  Contrast
  3000:1
  3000:1
  3000:1
  Speakers
  None
  Stereo 5W Speakers
  Stereo 5W Speakers
  Video Inputs
  HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, D-Sub
  HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, D-Sub
  HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, D-Sub
  Audio
  Audio input and output
  Audio input and output
  Audio input and output
  USB
  None
  None
  None
  Power Consumption
  33W
  34W
  45W
  Panel Dimensions WxHxD with stand
  539.5 x 413.6 x 249.6 mm
  613.2 x 458.1 x 249.6 mm
  708.8 x 514.4 x 271.7 mm
  Weight
  4.2 kg (w/ stand), 2.9kg (w/o stand)
  5.1kg (w/ stand), 3.8kg (w/o stand)
  6.4kg (w/ stand), 4.9kg (w/o stand)
  Warranty
  N/A
  N/A
  N/A
   
   
   
   

 • 7 1
  article-image

  Η ESET ανακάλυψε την ευπάθεια Kr00K: Σε κίνδυνο πάνω από ένα δισεκατομμύριο συσκευές

  Οι ερευνητές της ESET ανακάλυψαν το Kr00k (CVE-2019-15126), μία μέχρι τώρα άγνωστη ευπάθεια σε τσιπ Wi-Fi, που χρησιμοποιούνται σε συσκευές client, Wi-Fi access points και routers.
   
  Η ευπάθεια Kr00k κρυπτογραφεί την επικοινωνία δικτύου μιας μολυσμένης συσκευής με κλειδί κρυπτογράφησης «all-zero», δίνοντας στον κυβερνοεγκληματία τη δυνατότητα να αποκρυπτογραφήσει τα ασύρματα πακέτα δικτύου και να στεφθεί με επιτυχία η επίθεσή του.
   
  Η ανακάλυψη του Kr00k συνδέεται με προηγούμενη έρευνα της ESET για τα κενά ασφαλείας που είχαν εντοπιστεί στο Amazon Echo, που επέτρεπαν επιθέσεις από ευπάθειες KRACK (Key Reinstallation Attack). Το Kr00k σχετίζεται με τις KRACK, ωστόσο εμφανίζει θεμελιώδεις διαφορές.
   
  Αναλύοντας τις KRACK, οι ερευνητές της ESET ανακάλυψαν ότι το Kr00k ήταν ένας από τους παράγοντες που ευθυνόταν για την «επανεγκατάσταση» ενός κλειδιού κρυπτογράφησης «all-zero», που παρατηρήθηκε σε δοκιμές για επιθέσεις KRACK. Μετά τη συγκεκριμένη έρευνα, οι περισσότεροι σημαντικοί κατασκευαστές συσκευών κυκλοφόρησαν σχετικά patch.
   
  Το Kr00k είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο επειδή έχει επηρεάσει πάνω από ένα δισεκατομμύριο συσκευές με δυνατότητα σύνδεσης σε Wi-Fi, με το νούμερο αυτό να αποτελεί μια συντηρητική εκτίμηση.
   
  Η ESET θα παρουσιάσει δημοσίως την έρευνά της σχετικά με αυτήν την ευπάθεια για πρώτη φορά στις 26 Φεβρουαρίου στο συνέδριο RSA Conference 2020.
   
  Το Kr00k επηρεάζει όλες τις συσκευές με τσιπ Wi-Fi Broadcom και Cypress, που δεν έχουν ενημερωθεί με patch. Πρόκειται για τα πιο κοινά τσιπ Wi-Fi που χρησιμοποιούνται σήμερα στις συσκευές client. Ευάλωτα είναι επίσης και τα Wi-Fi access points και τα routers, που σημαίνει ότι κινδυνεύουν ακόμη και περιβάλλοντα που οι συσκευές client έχουν ενημερωθεί με patch. Η ESET εξέτασε και επιβεβαίωσε ότι μεταξύ των ευάλωτων συσκευών ήταν οι συσκευές client από τις εταιρείες Amazon (Echo, Kindle), Apple (iPhone, iPad, MacBook), Google (Nexus), Samsung (Galaxy), Raspberry (Pi 3) και Xiaomi (Redmi), καθώς και access points από την Asus και την Huawei. 
   
  Η ESET γνωστοποίησε την ευπάθεια στους κατασκευαστές τσιπ Broadcom και Cypress, οι οποίοι στη συνέχεια κυκλοφόρησαν patch. Η εταιρεία επίσης συνεργάστηκε με το Industry Consortium for Advancement of Security on the Internet (ICASI), προκειμένου να ενημερωθούν για το Kr00k όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς, τόσο οι κατασκευαστές συσκευών που χρησιμοποιούν τα τσιπ με την ευπάθεια, όσο και άλλοι κατασκευαστές, που πιθανά να επηρεάζονται. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η ESET, οι συσκευές των μεγάλων κατασκευαστών έχουν πλέον ενημερωθεί με τα σχετικά patch. 
   
  «Το Kr00k εμφανίζεται μετά από αποσυνδέσεις από τα Wi-Fi - κάτι που μπορεί να συμβεί πολύ φυσιολογικά, για παράδειγμα εξαιτίας ενός αδύναμου σήματος Wi-Fi ή ακόμη και να προκληθεί από έναν εισβολέα. Αν μια επίθεση είναι επιτυχής, μπορεί να βρεθούν εκτεθειμένα αρκετά kilobytes δυνητικά ευαίσθητων πληροφοριών», εξηγεί ο Miloš Čermák, ο επικεφαλής στις έρευνες ης ESET σχετικά με την  ευπάθεια Kr00k, προσθέτοντας ότι «προκαλώντας επανειλημμένα αποσυνδέσεις, ο επιτιθέμενος μπορεί να συλλέξει ένα σημαντικό αριθμό πακέτων δικτύου με δυνητικά ευαίσθητα δεδομένα». 
   
  Σχήμα: Ένας ενεργός εισβολέας μπορεί να προκαλέσει αποσυνδέσεις για να συλλέξει και να αποκρυπτογραφήσει δεδομένα.
   
   

   
  «Για να προστατευθεί ένας χρήστης, θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι όλες οι συσκευές με δυνατότητα σύνδεσης σε Wi-Fi, όπως τηλέφωνα, tablet, φορητοί υπολογιστές, έξυπνες συσκευές IoT, Wi-Fi access points and routers, διαθέτουν την πιο πρόσφατη έκδοση ενημέρωσης» συμβουλεύει ο ερευνητής της ESET, Robert Lipovský, που συνεργάζεται με την ομάδα που αναλύει το Kr00k. 
   
  «Προκαλεί ανησυχία το γεγονός ότι η ευπάθεια Kr00k αφορά όχι μόνο τις συσκευές client, αλλά και τα Wi-Fi access points και τα routers. Αυτό αυξάνει σημαντικά το εύρος της επίθεσης, καθώς ένας εισβολέας μπορεί να αποκρυπτογραφήσει τα δεδομένα που μεταδόθηκαν από ένα access point με ευπάθεια, μία λειτουργία που συμβαίνει χωρίς να μπορεί να ελεγχθεί, σε μία συσκευή, ακόμη κι αν αυτή δεν έχει ευπάθειες».
   
  Για περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με το Kr00k, μπορείτε να διαβάσετε το white paper : «Kr00k – CVE-2019-15126 Serious vulnerability deep inside your Wi-Fi encryption» και το σχετικό blogpost στο WeLiveSecurity. Όλες οι τελευταίες εξελίξεις βρίσκονται στο λογαριασμό της ομάδας ερευνητών της ESET στο Twitter.
   
  Δελτίο Τύπου

 • 5 2
  article-image

  Παρουσιάζεται τώρα στο YouTube το επικό gameplay του Baldur's Gate III

  To Baldur's Gate III έχει ανακοινωθεί από τον Ιούνιο του 2019. (σ.σ. οι παλιοί μόνο ίσως γνωρίζουν τι εστί Baldur's Gate και οι παίκτες D&D).  Οι θιασώτες των RPG παιχνιδιών περίμεναν με ανυπομονησία από τότε, για να δουν πραγματικό περιεχόμενο από το παιχνίδι. Νωρίτερα σήμερα δημοσιεύτηκαν κάποια στιγμιότυπα , που έδειχνα ένα παιχνίδι παρόμοιο με το Divinity: Original Sin ως προς την οπτική, τα γραφικά και το σύστημα μάχης. Η αναμονή πλέον έλαβε τέλος, και μπορείτε να δείτε το υλικό από το gameplay στο YouTube:
   
   
  Οι αναρίθμητοι παίκτες των CRPG παιχνιδιών σίγουρα έχουν πολλούς λόγους να χαίρονται. Από την ανακοίνωση του Baldur's Gate III, η εταιρεία ανάπτυξης του παιχνιδιού, Larian Studios, έχει προσλάβει πάνω από 350 υπαλλήλους και υπόσχονται ένα επικό παιχνίδι διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών. Από τους δημιουργούς έχουμε την επίσημη περιγραφή:
   
  «Σε συνεργασία με την ομάδα Dungeons & Dragons του εκδότη παιχνιδιών Wizards of the Coast, το Baldur's Gate III βασίζεται στους αυθεντικούς κανόνες των D&D παιχνιδιών και αποτελεί το επίσημο νέο κεφάλαιο της επικής σειράς. Το Baldur's Gate III θα βάλει τον πήχη ακόμα ψηλότερα για τα RPG παιχνίδια, προσφέροντας μια πλούσια αφήγηση, αξεπέραστη ελευθερία στον παίχτη, αποφάσεις υψηλού ρίσκου, μοναδικούς χαρακτήρες-συντρόφους και αξιομνημόνευτες μάχες. Είναι η μεγαλύτερη παραγωγή της Larian Studios και θα μπορεί να παιχτεί συνεργατικά με άλλους παίκτες ή και από έναν παίκτη μόνο».
   
  Το Baldur's Gate III θα έρθει και στο Google Stadia. Η ημερομηνία κυκλοφορίας δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί, αλλά από την Google διέρρευσε η πληροφορία ότι το παιχνίδι θα είναι διαθέσιμο εντός του 2020. 
   
  Εσείς έχετε παίξει Baldur's Gate στο παρελθόν; Πόσο ενθουσιασμένοι είστε για τον νέο τίτλο της σειράς;

 • 5 1
  article-image

  Μη ανακοινωμένο AMD Ryzen 4000 APU εμφανίζεται σε κατάλογο με επερχόμενα ASUS laptops. Φτάνει 4,4 GHz boost clock

  Από έναν αναγνώστη του VideoCardz διαδόθηκε η είδηση ενός καταλόγου προϊόντων που αναφέρει το πιο πρόσφατο Asus ROG Zephyrus G14 (GA401IV-HA037). To ιδιαίτερο στοιχείο του συγκεκριμένου gaming laptop είναι ο επεξεργαστής του, AMD Ryzen 9 4900HS, ο οποίος δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα από την AMD.
   
  Η AMD έχει ανακοινώσει τη σειρά 4000 των APUs της που προορίζονται για laptop και o 4900HS δεν ήταν ανάμεσα στα APUs που ανακοινώθηκαν. Προφανώς πρόκειται για ένα μέλος της οικογένειας 4000 Renoir, που βασίζονται στην αρχιτεκτονική Zen 2 και κατασκευάζονται με κλίμακα ολοκλήρωσης 7nm. Οι επεξεργαστές αυτοί υποστηρίζουν DDR4-3200 desktop RAM και LPDDR4-4266 laptop memory.
   
  To τυπικό TDP της H σειράς είναι 45W. Τα APUs αυτά, όμως, μπορούν να ρυθμιστούν σε ένα εύρος TDP από 35W μέχρι και 54W. Η σειρά HS, που για 6 μήνες θα είναι αποκλειστικής χρήσης από την Asus, έχουν προδιαγραφές 35W.
  Specs
  Model
  Cores / Threads
  Base / Boost Clock (GHz)
  L3 Cache (MB)
  Graphics
  CUs
  iGPU Clock
  TDP (W)
  AMD Ryzen 9 4900HS*
  8 / 16
  3.0 / 4.4
  8
  ?
  ?
  ?
  35
  AMD Ryzen 7 4800H
  8 / 16
  2.9 / 4.2
  8
  AMD Radeon Vega 7 Graphics
  7
  1,600 MHz
  45
  AMD Ryzen 5 4600H
  6 / 12
  3.0 / 4.0
  8
  AMD Radeon Vega 6 Graphics
  6
  1,500 MHz
  45
  *Specifications are not confirmed.
   
  Ο Ryzen 9 4900HS, σύμφωνα με αναφορές, διαθέτει 8 πυρήνες, 16 νήματα επεξεργασίας και 8MB L3 cache. Το base clock είναι 3 GHz και το boost clock θα φτάνει τα 4,4 GHz.
   
  Δυστυχώς δεν έχουμε ακόμα στοιχεία για τις προδιαγραφές της ενσωματωμένης GPU. Ούτως ή άλλως, όμως, αυτά τα chip προορίζονται για τις πιο ακριβές υλοποιήσεις gaming laptops, οπότε είναι βέβαιο ότι θα συνοδεύονται από discrete GPU λύσεις. Παρ' όλα αυτά, η σειρά Ryzen 9 αναμένεται να αξιοποιεί Radeon Vega 7 ενσωματωμένη GPU με 7 ή 8 CUs (Compute Units).
   
  Το Asus ROG Zephyrus G14 στον εν λόγω κατάλογο είχε αναγραφόμενη τιμή 9.150 Leu, ήτοι περίπου 2.066$. Δεν υπήρχε αναφορά για την ημερομηνία διαθεσιμότητας του laptop.

 • 4 0
  article-image

  Η Samsung Παρουσιάζει το Νέο Chip για Ασφάλεια Δεδομένων Κινητών Συσκευών

  Η Samsung Electronics Co., Ltd., παγκόσμιος ηγέτης στην προηγμένη τεχνολογία ημιαγωγών, παρουσιάζει μία νέα λύση Secure Element (SE) με πιστοποίηση Common Criteria Evaluation Assurance Level (CC EAL) 5+ για κινητές συσκευές. Η νέα SE είναι μια λύση υψηλού επιπέδου ασφαλείας, αποτελούμενη από ένα chip ασφαλείας (S3K250AF) και βελτιστοποιημένο λογισμικό, το οποίο προστατεύει πλήρως τα ιδιωτικά δεδομένα σε απομονωμένο αποθηκευτικό χώρο. 

  «Τα ισχυρά μέτρα ασφαλείας αποτελούν εξαιρετικά σημαντικό χαρακτηριστικό των σύγχρονων έξυπνων συσκευών, οι οποίες έχουν εξελιχθεί σε βασικά εργαλεία διαχείρισης των προσωπικών μας δεδομένων, καθώς συνδέονται με διάφορες υπηρεσίες, όπως το cloud και οι χρηματοπιστωτικές συναλλαγές», δήλωσε ο Dongho Shin, Senior Vice President του System LSI Marketing στη Samsung Electronics. «Η Samsung έχει μακρά ιστορία και τεχνογνωσία στην παροχή λύσεων ασφάλειας, όπως ολοκληρωμένα συστήματα καρτών ασφαλείας IC, επεξεργαστές IoT και άλλα προϊόντα ημιαγωγών. Η νέα μας λύση SE για κινητές συσκευές δεν θα προστατεύσει απλώς τα δεδομένα των χρηστών όπου κι αν βρίσκονται, αλλά θα επιτρέψει ταυτόχρονα την ανάπτυξη νέων εφαρμογών για smartphones, που θα διευρύνουν και θα εμπλουτίσουν την καθημερινότητα».
   


  Από τον έλεγχο των e-mails και την πραγματοποίηση online πληρωμών, μέχρι την αντικατάσταση των κλειδιών του σπιτιού και την αλλαγή αεροπορικών εισιτηρίων, οι έξυπνες συσκευές συνεχίζουν να προσφέρουν περισσότερες εφαρμογές που απαιτούν υψηλότερα επίπεδα ασφαλείας. Η νέα λύση της Samsung είναι μια ειδική θυρίδα ασφαλείας, που αποτρέπει τυχόν παραβιάσεις και αποθηκεύει με ασφάλεια εμπιστευτικά και κρυπτογραφημένα δεδομένα των χρηστών. Για παράδειγμα, κωδικοί πρόσβασης και κρυπτονομίσματα αποθηκεύονται ξεχωριστά από την ενσωματωμένη τυπική μνήμη Flash Universal Storage (eUFS).
   


  Η λύση SE, που βασίζεται στο Chip S3K250AF, συνδυάζει μικρο-ελεγκτή, προηγμένη προστασία σε επίπεδο hardware και βελτιστοποιημένο λειτουργικό σύστημα. Με hardware που συνοδεύεται από πιστοποίηση CC EAL 5+, το υψηλότερο επίπεδο πιστοποίησης που λαμβάνεται από ένα chipset, καθώς και ειδικό λογισμικό, η SE εγγυάται κορυφαία επίπεδα ασφαλείας για κινητές συσκευές. Ενώ τα υπάρχοντα smartphones ή tablets έχουν ήδη ισχυρή ασφάλεια, το chip ασφαλείας προσθέτει επιπλέον προστασία από πιθανές επιθέσεις όπως reverse engineering, δυσλειτουργίες και επιθέσεις laser, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη την πρόσβαση και αντιγραφή αποθηκευμένων εμπιστευτικών δεδομένων. Επιπλέον, η λύση SE αναγνωρίζει αποτυχημένες προσπάθειες και αποτρέπει τις επαναληπτικές επιθέσεις, καθώς αποδέχεται μόνο την πιο πρόσφατη αίτηση πιστοποίησης ως έγκυρη.
  Η νέα λύση SE της Samsung βρίσκεται σήμερα σε μαζική παραγωγή και είναι ενσωματωμένη στα smartphones της σειράς Galaxy S20 της Samsung που ανακοινώθηκαν πρόσφατα.
   
  Δελτίο Τύπου

 • 2 0
  article-image

  Η νέα σειρά κινητών K της LG για το 2020

  Η LG Electronics (LG) ανακοινώνει για το 2020 τη σειρά κινητών ‘K’ - K61, K51S και K41S – που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μια βελτιωμένη εμπειρία χρήσης με αναβαθμισμένες κάμερες, λειτουργίες πολυμέσων και βελτιωμένες επιδόσεις. Ενσωματώνοντας προηγμένες λειτουργίες που εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στα premium smartphones της LG, τα τρία νέα μοντέλα προσφέρουν συναρπαστικές επιλογές στους χρήστες, σε μια εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά.
   
  Κάθε μοντέλο της σειράς διαθέτει τετραπλές κάμερες στο πίσω μέρος της συσκευής που αποτελούνται από μια κύρια κάμερα υψηλής ανάλυσης, έναν ευρυγώνιο φακό, έναν αισθητήρα βάθους και έναν κοντινό φακό, τον πρώτο της σειράς Κ. Η 48MP κάμερα του K61 παρουσιάζει την υψηλότερη ανάλυση που έχει υπάρξει ποτέ σε smartphone της LG, ενώ η 32MP κάμερα του K51S ξεπερνά επίσης τον αριθμό των pixels από οποιοδήποτε προηγούμενο κινητό τηλέφωνο της LG. Διαθέτοντας την ιδανική κάμερα για κάθε περίσταση, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να “αιχμαλωτίσουν” τη μαγεία της στιγμής όπως ποτέ άλλοτε. 
   
  Το K61 διαθέτει μια εξαιρετικά ευκρινή οθόνη FHD + FullVision 19,5:9 6,5 ιντσών, ενώ το LG K51S διαθέτει μια ελάχιστα πιο λεπτή οθόνη 20:9 HD + FullVision 6,5 ιντσών. Και οι δύο οθόνες διαθέτουν punch hole cutout κάμερα, ενώ το LG K41S διαθέτει μια HD + FullVision 20:9 οθόνη 6,5 ιντσών. Οι οθόνες και των τριών μοντέλων της σειράς Κ του 2020 έχουν σχεδιαστεί με κινηματογραφικές αναλογίες, πιο λεπτά bezels από τα προηγούμενα, βελτιώνοντας παράλληλα την εμπειρία θέασης.
   
  Επιπλέον, χάρη στην ισχυρή μπαταρία 4.000mAh, την τεχνολογία DTS:X 3D Surround ήχου σε κανάλια 7.1 για μια ρεαλιστική εμπειρία με ακουστικά, και το πρότυπο MIL-STD-810G για ανθεκτικότητα, η νέα σειρά K της LG γίνεται ακόμα πιο ελκυστική για τους καταναλωτές, που επιθυμούν να αναβαθμίσουν την εμπειρία χρήσης, παραμένοντας εντός προϋπολογισμού.
   
  «Τα βασικά χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν τη σειρά K της LG είναι οι προηγμένες τεχνολογίες και η ασυναγώνιστη τιμή της», δήλωσε ο Chang Ma, senior vice president of the product strategy group της LG Electronics Mobile Communications Company. Παράλληλα, συμπλήρωσε ότι: «Πιστεύουμε ότι η σειρά K θα είναι η πιο ανταγωνιστική σειρά smartphones στην κατηγορία της, προσφέροντας χαρακτηριστικά που οι καταναλωτές εκτιμούν πραγματικά».
   
  Η σειρά K της LG για το 2020 θα είναι διαθέσιμη από το δεύτερο τρίμηνο στην Αμερική, και έπειτα στις αγορές της Ευρώπης και της Ασίας.
   
  Βασικές προδιαγραφές :
   
  LG K61

  •    Chipset: 2.3 GHz Οκταπύρηνος 
  •    Οθόνη: 6.5-inch 19.5:9 FHD+ FullVision 
  •    Μνήμη: 4GB RAM / 64 or 128 GB ROM / microSD (up to 2TB)
  •    Κάμερα:
  -    Πίσω μέρος: 48MP Standard / 8MP Super Wide / 2MP Macro / 5MP Depth Sensor
  -    Εμπρόσθια: 16MP Standard
  •    Μπαταρία: 4,000mAh
  •    Διαστάσεις: 164.5 x 77.5 x 8.4mm
  •    Δίκτυο: LTE / 3G / 2G
  •    Συνδεσιμότητα: Wi-Fi Dual Band / Bluetooth 5.0 / NFC / USB Type-C
  •    Χρώματα: Titanium / Άσπρο / Μπλε 
  •    Λοιπά χαρακτηριστικά: AI CAM / DTS:X 3D Surround Sound / Google Assistant / Google Assistant Button / Google Lens / Rear Fingerprint Sensor / MIL-STD 810G Compliance
   

   
  LG K51S

  •    Chipset: 2.3 GHz Οκταπύρηνος
  •    Οθόνη: 6.5-inch 20:9 HD+ FullVision Display
  •    Μνήμη: 3GB RAM / 64GB ROM / microSD (up to 2TB)
  •    Κάμερα: 
  -    Πίσω μέρος: 32MP Standard / 5MP Super Wide / 2MP Macro / 2MP Depth Sensor
  -    Εμπρόσθια: 13MP Standard
  •    Μπαταρία: 4,000mAh
  •    Διαστάσεις: 165.2 x 76.7 x 8.2mm
  •    Δίκτυο: LTE / 3G / 2G
  •    Συνδεσιμότητα: Wi-Fi / Bluetooth 5.0 / NFC / USB Type-C
  •    Χρώματα: Titanium / Ροζ / Μπλε 
  •    Λοιπά χαρακτηριστικά: AI CAM / DTS:X 3D Surround Sound / Google Assistant / Google Assistant Button / Google Lens / Rear Fingerprint Sensor / MIL-STD 810G Compliance
   

   
  LG K41S

  •    Chipset: 2.0 GHz Οκταπύρηνος
  •    Οθόνη: 6.5-inch 20:9 HD+ FullVision Display
  •    Μνήμη: 3GB RAM / 32GB ROM / microSD (up to 2TB)
  •    Κάμερα: 
  -    Πίσω μέρος: 13MP Standard / 5MP Super Wide / 2MP Macro / 2MP Depth Sensor
  -    Εμπρόθια: 8MP Standard
  •    Μπαταρία: 4,000mAh
  •    Διαστάσεις: 165.7 x 76.4 x 8.2mm
  •    Δίκτυο: LTE / 3G / 2G
  •    Συνδεσιμότητα: Wi-Fi / Bluetooth 5.0 / NFC / USB Type-C
  •    Χρώματα: Titanium / Μαύρο / Άσπρο 
  •    Λοιπά χαρακτηριστικά: AI CAM / DTS: X 3D Surround Sound / Google Assistant / Google Assistant Button / Google Lens / Rear Fingerprint Sensor / MIL-STD 810G Compliance
   

   
  Δελτίο Τύπου

 • 5 0
  article-image

  Η Apple σταδιακά μειώνει την εξάρτησή της από την Intel. Αναμένεται η υιοθέτηση ARM επεξεργαστών από το 2021

  Φαίνεται ότι τα προβλήματα παραγωγής της Intel και η μεγάλη καθυστέρηση της μετάβασης στα 10nm για τους desktop επεξεργαστές έχουν προκαλέσει εδώ και καιρό την αντίδραση της Apple. Το 2005, η Apple αποφάσισε να μεταβεί σε επεξεργαστές Intel αντί των ακριβότερων και λιγότερο αποδοτικών PowerPC της IBM. Δεν θα προκαλούσε μεγάλη έκπληξη αν βλέπαμε την Apple να μεταβαίνει σε AMD Ryzen επεξεργαστής σε αυτή τη συγκυρία, αλλά, σύμφωνα με τον αναλυτή Ming-Chi Kuo, η Apple εργάζεται συστηματικά πάνω σε ARM επεξεργαστές για τo desktop, ενώ τα πρώτα MacBooks που θα χρησιμοποιούν τέτοια chips αναμένονται το 2021.
   
  Η Apple ήδη σχεδιάζει τον δικό της A Bionic επεξεργαστή για smartphones, που χρησιμοποιεί ARM cores. Έχοντας το πλεονέκτημα ότι σχεδιάζει και το δικό της λογισμικό (macOS), η Apple ετοιμάζεται να εισάγει ARM επεξεργαστές και στο desktop. Το 2019, η Intel από μόνη της έδωσε κάποια ψήγματα πληροφοριών ότι δύναται να τερματιστεί η συνεργασία της με την Apple από το 2020. Ο Kuo πιστεύει ότι η Apple δεν είναι ακόμα ικανοποιημένη με την απόδοση των ARM chips 7nm και περιμένει εναγωνίως τη μετάβαση στα 5nm, η οποία είναι προγραμματισμένη για το τρέχον έτος. Το γεγονός ότι η TSMC έχει ήδη προγραμματίσει μια τεράστια επένδυση για την αύξηση της παραγωγής στα 5nm, μπορεί να σχετίζεται με την αυξανόμενη ζήτηση για laptop και desktop chips από την Apple.
   
  Όπως έχουμε δει από την Windows-on-ARM πρωτοβουλία της Microsoft (σ.σ. το Linux υποστηρίζει ARM εδώ και χρόνια), η μετάβαση σε chips βασισμένα σε ARM προϋποθέτει ανάλογη υποστήριξη από το λειτουργικό και τις εφαρμογές. Αυτό δεν είναι πρόβλημα για την Apple, καθώς οι iOS devs μπορούν να μεταφέρουν τις εφαρμογές μέσω του Catalyst. 
   
  Ο Kuo πιστεύει ότι η Apple θα μεταβεί σε ARM αρχιτεκτονική το 2021, πρώτα με τη σειρά MacBook, καθώς αυτές οι συσκευές θα ωφεληθούν από τη βελτιωμένη κατανάλωση ενέργειας. Αργότερα, όταν οι επιδόσεις των ARM chips φτάσουν στα επίπεδα των chips από AMD και Intel (πιθανότητα όταν φτάσουμε στα 3nm), η Apple μπορεί να χρησιμοποιήσει ARM ακόμα και στη σειρά iMac.
   
   

 • 1 0
  article-image

  Η Samsung Ξεκινά τη Μαζική Παραγωγή της Πρώτης 16GB LPDDR5 DRAM για Premium Smartphones Επόμενης Γενιάς

  Η Samsung Electronics Co., Ltd., παγκόσμιος ηγέτης στην προηγμένη τεχνολογία μνήμης, ανακοίνωσε πως ξεκίνησε τη μαζική παραγωγή της πρώτης 16-gigabyte (GB) LPDDR5 mobile DRAM για premium smartphones επόμενης γενιάς. Η νέα μνήμη, που ακολουθεί τη μαζική παραγωγή της πρωτοποριακής 12GB LPDDR5 Mobile DRAM τον Ιούλιο του 2019, θα ηγηθεί της παγκόσμιας αγοράς μνήμης με επιπρόσθετη χωρητικότητα που επιτρέπει προηγμένες 5G και ΑΙ λειτουργίες, όπως gaming με πλούσια γραφικά και έξυπνη φωτογραφία.

  «Για τη Samsung αποτελεί δέσμευση η καινοτόμος ανάπτυξη των τεχνολογιών μνήμης για να επιτρέψει στους καταναλωτές να απολαύσουν εκπληκτικές εμπειρίες από τις κινητές συσκευές τους. Είμαστε ενθουσιασμένοι που παραμένουμε πιστοί σε αυτή τη δέσμευση με τη νέα, κορυφαία λύση για κατασκευαστές κινητών συσκευών διεθνώς», δήλωσε ο Cheol Choi, Senior Vice President του Memory Sales & Marketing, Samsung Electronics. «Με την ανακοίνωση της νέας σειράς προϊόντων που βασίζεται στη νέα τεχνολογία διεργασίας επόμενης γενιάς, αργότερα μέσα στο έτος, η Samsung θα μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις μελλοντικές απαιτήσεις των συνεργατών της».

  Η ταχύτητα δεδομένων της 16GB LPDDR5 αγγίζει τα 5.500 megabits ανά δευτερόλεπτο (Mb/s), σχεδόν 1.3 φορές ταχύτερη από την προηγούμενη μνήμη κινητών συσκευών (LPDDR4X, 4266Mb/s). Σε σύγκριση με την 8GB LPDDR4X, η νέα mobile DRAM εξασφαλίζει περισσότερο από 20% εξοικονόμηση ενέργειας και σχεδόν διπλάσια χωρητικότητα. 
   


  Η 16GB LPDDR5 mobile DRAM της Samsung αποτελείται από οκτώ chips των 12-gigabit (Gb) και τέσσερα chips των 8Gb, εξοπλίζοντας τα premium smartphones με διπλάσια χωρητικότητα όπως των περισσότερων σύγχρονων laptops και gaming PCs. Σε συνδυασμό με την αστραπιαία απόδοση, η μνήμη υποστηρίζει δυναμικό και responsive gaming, καθώς και εξαιρετικά γραφικά υψηλής ανάλυσης σε premium smartphones για απίθανη εμπειρία mobile gaming. 

  Καθώς η Samsung εξακολουθεί να διευρύνει την παραγωγή LPDDR5 mobile DRAM στις εγκαταστάσεις της στην Κορέα, η εταιρεία σχεδιάζει τη μαζική παραγωγή 16Gb LPDDR5 προϊόντων, βάσει της διεργασίας 10 νανομέτρων (1z) τρίτης γενιάς κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, παράλληλα με την ανάπτυξη ενός 6.400Mb/s chipset. Με αυτή την καινοτομία η Samsung θα εδραιώσει περαιτέρω τη θέση και το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα στις κατηγορίες των premium κινητών συσκευών, PC υψηλών προδιαγραφών και εφαρμογών αυτοκίνησης.
   
  Δελτίο Τύπου
   

   


×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.