Jump to content
Artist_

Ενημέρωση των καταναλωτών για τα τέλη εκτελωνισμού ταχυδρομικών αντικειμένων

Recommended Posts

Ενημέρωση των καταναλωτών για τα τέλη εκτελωνισμού ταχυδρομικών αντικειμένων

21 Ιουλίου 2011

Η ΕΕΤΤ έχει γίνει αποδέκτης σημαντικού αριθμού καταγγελιών καταναλωτών σχετικά με την επιβολή πρόσθετων χρεώσεων κατά τον εκτελωνισμό ταχυδρομικών αντικειμένων προέλευσης εξωτερικού (χώρες εκτός ΕΕ). Για το λόγο αυτό και προκειμένου να μπορούν οι καταναλωτές να ελέγχουν τις σχετικές χρεώσεις και τα τέλη που τους επιβάλλονται, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1) Η διαδικασία που εφαρμόζεται κατά τον εκτελωνισμό βασίζεται στην ευρωπαϊκή και ελληνική τελωνειακή νομοθεσία περί τριτοχωρικών εμπορευμάτων εμπορικού χαρακτήρα, με αξία μεγαλύτερη των 22€, ή μη εμπορικού χαρακτήρα, με αξία μεγαλύτερη των 45€.

2) Τα τέλη διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

Τέλη προς το Δημόσιο (δασμοί, ΦΠΑ, ΔΕΤΕ)

Τα τέλη αυτά καταβάλλονται ανεξαρτήτως του παρόχου που έχει αναλάβει τη διακίνηση της αποστολής. Τα αντικείμενα μη εμπορικού χαρακτήρα, των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει τα 350€ υπόκεινται σε κατ' αποκοπήν δασμό 3,5%, εκτός κι αν ο ενδιαφερόμενος ζητήσει τον εκτελωνισμό με βάση τη δασμολογική κατάταξη του είδους. Ως εμπορεύματα μη εμπορικού χαρακτήρα θεωρούνται εκείνα που περιλαμβάνονται αποκλειστικά στις αποστολές που πραγματοποιούνται από ιδιώτη σε ιδιώτη, χωρίς οποιασδήποτε μορφής πληρωμή και τα οποία, λόγω της φύσης τους και της ποσότητάς τους, (μικρή) προορίζονται, χωρίς καμία αμφιβολία, για προσωπική, ιδιωτική ή οικογενειακή χρήση εκ μέρους των παραληπτών. Για αξίες από 22€ μέχρι 150€ επιβάλλεται μόνο ο ΦΠΑ. Αν η αξία του αντικειμένου είναι πάνω από 150€ τότε επιβάλλονται ΦΠΑ και δασμοί.

Τέλη εκτελωνισμού από ΕΛ.ΤΑ.

Τα τέλη που προβλέπονται στον τιμοκατάλογο των ΕΛ.ΤΑ. είναι:

«Τέλος εκτελωνισμού» : 8€ για τα αντικείμενα που εκτελωνίστηκαν και εκδόθηκε γι' αυτά τελωνειακή διασάφηση, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για αντικείμενα επιστολικού ταχυδρομείου ή δέματα.

«Τέλος διαχείρισης δασμών» : 4€, πλέον των τελών εκτελωνισμού, για τα αντικείμενα που εκτελωνίστηκαν και εκδόθηκε γι' αυτά τελωνειακή διασάφηση, η οποία δεν είναι "ατελής" αλλά προβλέπει την είσπραξη από τον παραλήπτη τους και την απόδοσή τους στις Τελωνειακές Αρχές δασμών ή φόρων από τα ΕΛΤΑ.

«Τέλος αναθεώρησης δασμών» : 10€ πλέον των τελών εκτελωνισμού και των τελών διαχείρισης δασμών μόνο στην περίπτωση που ο παραλήπτης επιθυμεί την αναθεώρηση των δασμών που περιλαμβάνονται στην τελωνειακή διασάφηση για τα αντικείμενα που εκτελωνίστηκαν.

Τέλη εκτελωνισμού από εταιρεία ταχυμεταφορών

Εργατικά και έξοδα αποθήκευσης

Αμοιβή εκτελωνιστή, που συνήθως ξεκινά από τα 50 - 60€ και αυξάνει ανάλογα με την αξία του τιμολογίου

Εναλλακτικά ο παραλήπτης μπορεί να χρησιμοποιήσει δικό του εκτελωνιστή ή να κάνει τον εκτελωνισμό ο ίδιος. Σε αυτή την περίπτωση, δεν πληρώνει αμοιβή εκτελωνιστή στην εταιρεία ταχυμεταφορών, αλλά απαιτείται η "Έκδοση Διατακτικής" με κόστος από 0€ μέχρι 35€, συν το κόστος του τρίτου εκτελωνιστή (αν υπάρξει).

3) Τα ταχυδρομικά αντικείμενα εξωτερικού είτε διακινούνται από τα ΕΛ.ΤΑ. είτε από εταιρείες ταχυμεταφορών, οφείλουν να επιδίδονται στη διεύθυνση του παραλήπτη.

4) Σε κάθε περίπτωση οι καταναλωτές οφείλουν να ενημερώνονται από τους τιμοκαταλόγους των εταιρειών για τα ισχύοντα τέλη.

Κατόπιν καταγγελιών καταναλωτών σχετικά με την επιβολή από τα ΕΛΤΑ "τέλους παρουσίασης στο τελωνείο" στα "τελωνειακώς ελεύθερα" ταχυδρομικά αντικείμενα, η ΕΕΤΤ διερεύνησε τη νομιμότητα του εν λόγω τέλους κατά τον εκτελωνισμό των εισερχόμενων ταχυδρομικών αντικειμένων από χώρες εκτός ΕΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Σύμβασης και του εθνικού κανονιστικού πλαισίου. Ως αποτέλεσμα, έκρινε ότι τα ΕΛΤΑ δεν θα έπρεπε να επιβάλουν το συγκεκριμένο τέλος στους χρήστες. Σύμφωνα με το Ν. 3185/03, η ΕΕΤΤ κατέθεσε σχετική εισήγηση στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την επιβολή κύρωσης στα ΕΛΤΑ και σύστασης όπως εντός 2 μηνών προβούν στον επαναπροσδιορισμό των τελών που επιβάλλουν, κατά τρόπον ώστε να καθίσταται σαφής η νομική βάση επιβολής τους και να μην προκαλείται σύγχυση στον τελικό χρήστη.

Για περισσότερες πληροφορίες: κα Δήμητρα Νικολακοπούλου, Τμήμα Δημοσιών Σχέσεων, τηλ. 210 6151011, email: [email protected]

Πυγή

Νεα

Share this post


Link to post
Share on other sites

Δεν είναι τα ΕΛΤΑ οι μεγαλύτεροι νταβατζήδες. Για ρωτήστε τα εκτελωνιστικά της DHL για προϊόν 50$ και μετά να μου πείτε.....

Share this post


Link to post
Share on other sites

και ποιος λεει οτι εφαρμοζεται τίποτα...

Ειδικά στον εκτελωνισμό ο καθένας χρεώνει ότι θέλει και όπως θελει...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ως εμπορεύματα μη εμπορικού χαρακτήρα θεωρούνται εκείνα που περιλαμβάνονται αποκλειστικά στις αποστολές που πραγματοποιούνται από ιδιώτη σε ιδιώτη, χωρίς οποιασδήποτε μορφής πληρωμή και τα οποία, λόγω της φύσης τους και της ποσότητάς τους, (μικρή) προορίζονται, χωρίς καμία αμφιβολία, για προσωπική, ιδιωτική ή οικογενειακή χρήση εκ μέρους των παραληπτών.

δηλαδή, πάω εκτός ΕΕ σε συγγενή/φίλο/γουατέβερ, και ξεχνάω το λαπτόπιο εκεί. Μου το στέλνουν πίσω, πληρώνω ΦΠΑ και δασμούς; :hmm:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Yes. Και αμα ειναι ακριβο, κλαφτα...

Share this post


Link to post
Share on other sites

δηλαδή, πάω εκτός ΕΕ σε συγγενή/φίλο/γουατέβερ, και ξεχνάω το λαπτόπιο εκεί. Μου το στέλνουν πίσω, πληρώνω ΦΠΑ και δασμούς; :hmm:

Ως εμπορεύματα μη εμπορικού χαρακτήρα θεωρούνται εκείνα που περιλαμβάνονται αποκλειστικά στις αποστολές που πραγματοποιούνται από ιδιώτη σε ιδιώτη, χωρίς οποιασδήποτε μορφής πληρωμή και τα οποία, λόγω της φύσης τους και της ποσότητάς τους, (μικρή) προορίζονται, χωρίς καμία αμφιβολία, για προσωπική, ιδιωτική ή οικογενειακή χρήση εκ μέρους των παραληπτών.

Που σημαίνει, ότι θα σου ζητήσουν πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών / φίλων / πολιτικών φρονημάτων για να αποδείξεις σε αυτό το μίζερο κράτος ότι δεν είσαι ελέφαντας. :sarcastic:

Το άρθρο είναι πολύ ενδιαφέρον. Όμως, δεν ξέρω κατά πόσο εφαρμόζονται αυτά, καθώς στην πράξη για παραγγελίες μέχρι 200-250 δολλάρια μέσω ΕΛΤΑ πληρώνω το ελάχιστο τέλος εκτελωνισμού που είναι 3,5 ευρώ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Το βάζω κι εδώ για πασα ενδιαφερόμενο

Epic ΕΛΤΑ is epic. USPS Express Mail International απο Αμέρικα, χρόνος παράδοσης 7 ημέρες, τελωνείο 0.

Κόστος πραγμάτων, κανονικό τιμολόγιο: $522

Κόστος διαδικασίας: $72 μεταφορικά προπληρωμένα + 6 ευρώ ο "εκτελωνισμός" πληρωτέα αμα τη παραδώσει στον κούριερ των ταχυμεταφορών...

USPS Log:

Detailed Results:

Customs clearance processing complete, August 04, 2011, 3:58 am, GREECE

Customs Clearance, August 03, 2011, 6:38 pm, GREECE

Processed Through Sort Facility, August 03, 2011, 6:04 pm, GREECE

Processed Through Sort Facility, July 29, 2011, 10:46 pm, ISC LOS ANGELES CA (USPS)

Arrived at Sort Facility, July 29, 2011, 10:45 pm, ISC LOS ANGELES CA (USPS)

Electronic Shipping Info Received, July 29, 2011

Acceptance, July 28, 2011, 11:04 pm, SANTA ANA, CA 92799

Processed through Sort Facility, July 28, 2011, 9:46 pm, SANTA ANA, CA 92799

Edited by LevelOne

Share this post


Link to post
Share on other sites

Με usps οτι εχω αγορασει ποτε δεν εχω πληρωσει τιποτα επιπλεον ακομη και σε δεμα δηλωμενο με 350$.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ηρθε σημερα δεμα απο hong post συστημενο με hk air post.Δηλωμενο ως gift και με αξια 45$.Κατα την παραλαβη πληρωσα 3.69ευρω.Το δεμα αν και παναλαφρο ηταν αρκετα μεγαλο 1 μετρο μηκος μισο μετρο φαρδος αρα λιγο δυσκολο να περασει απαρατηρητο.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Τα ΕΛΤΑ τελικά είναι λίγο περίεργη περίπτωση. Και εμένα άλλοτε με έχουν χρεώσει 3-4 € και άλλοτε τίποτα.

Βέβαια δεν με πειράζει και τόσο γιατί είδα τι σημαίνει να μπλέκεις με courrier μια και μοναδική φορά, οπότε ΕΛΤΑ και πάλι ΕΛΤΑ :p

Share this post


Link to post
Share on other sites

Μέχρι και την περασμένη εβδομάδα τα μικρά σε όγκο δέματα από ΗΚ μου έρχονται κατευθείαν στο γραμματοκιβώτιο, τα μεγάλα με ειδοποίηση για παραλαβή από το τοπικό ΕΛΤΑ, πάλι χωρίς χρέωση. Θα δω αν με κάτι άλλα πράγματα που περιμένω τώρα αλλάξει η κατάσταση.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Δεν είναι τα ΕΛΤΑ οι μεγαλύτεροι νταβατζήδες. Για ρωτήστε τα εκτελωνιστικά της DHL για προϊόν 50$ και μετά να μου πείτε.....

Πιο αναλυτικά μιας και περιμένω δεματάκι εκτός ΕΕ ??? Για πες για πες !!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Πιο αναλυτικά μιας και περιμένω δεματάκι εκτός ΕΕ ??? Για πες για πες !!

Με τεκμηριωμένο invoice του Κινέζου 51$... ζητήσανε την απόδειξη πληρωμής!!!! Σου λέει "ας τα αυτά"... "τα ξέρουμε τα gifts και τα δήθεν χαμηλόποσα". Τους τραβάω το report από το paypal με την πληρωμή..... και .....ω ναι.....yieee... μοδαφάκα....... pay 130€ τα της DHL για προϊόν 51$!!!!!!!!!!!!!!!! Και όχι τόλμα να πεις ότι δεν πληρώνεις να σου πω και μια άλλη ιστορία που η ταινία "ο Νονός" ωχριά μπροστά της.

Βέβαια, έχουν υπάρξει και τα "τυχερά"... αλλά αυτό το 130€ για 51$ δηλωμένο και ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΆ κοστολογημένο προϊόν, δεν τεκμηριώνεται σε καμία πολιτισμένη χώρα... ούτε απολίτιστη. Στο ανθροπωφαγηστάν νομίζω είναι φθηνότερα. I don't give a shit για όσα μονοψήφια € "έφαγε" η κακή κρατική υπηρεσία. Στη χώρα αυτή η ιδιωτική πρωτοβουλία - επιχειρηματικότητα, πήρε τα 10 κακά του δημοσίου και τους έδωσε νέα διάσταση στο χωροχρόνο, αποδεικνύοντας (τουλάχιστον στα δικά μου, φτωχά, μάτια) πως δεν είναι το άσπρος - μαύρος, ολυμπιακός- παναθηναϊκός, ιδιωτικός - δημόσιος, μπλε - πράσινος, που κάνει τη διαφορά. Απλά το να είσαι ή όχι Έλληνας...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ωχ ωχ ωχ θα με γδάρουν !!:weep:

Share this post


Link to post
Share on other sites

παιδια ειπαμε για αμερικη μονο με usps και για hong kong , μονο hk air post , αν το αντικειμενο ειναι καποιας αξιας τοτε θα σας το στειλουνε ως συστημενο -ακομη και αν δεν τους το πειτε γιατι θελουνε να εχουνε proof of delivery, Το hk εχει και ems υπηρεσια που τα παραδιδουνε τα ελτα-courier αλλα δεν ξερω αν θα σε γδαρουνε οπως με τα αντιστοιχα courier.οποιος εχει διαθεση να δοκιμασει....ας μας πει και εμας.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Παιδιά λίγο insight από τους εμπειρότερους please!

Παρήγγειλα touchpad για ένα συνάδελφο στη δουλειά, με USPS εννοείται, και είναι κολημένο στο customs clearance από τις 14/9... Το δικό μου έμεινε στο στάδιο αυτό μόνο μια μέρα, το ίδιο και 2 φίλων μου... Να ανησυχώ; Είναι 7 μέρες ήδη...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Όχι να μην ανησυχείς, θα έρθει, απλώς είναι θέμα χρόνου.

Στο τελωνείο μπορεί να κάνει από 1 έως 30 ημέρες, εξαρτάται από τον φόρτο και το διαθέσιμο προσωπικό.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Και ναι, πάλι παρέλαβα δύο μεγάλα δέματα (>80cm) από Hong Kong με απλό EMS, χωρίς να πληρώσω τίποτα.

Μου φαίνεται πως τα τέλη εφαρμόζονται αναλόγως την όρεξη / γνώση που έχει ο κάθε διευθυντής υποκαταστήματος ΕΛΤΑ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.